آ

 • آثار نامتقارن بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 29-56]

 • آثار نامتقارن بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • آذربایجان‌شرقی خصوصی‌سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجان‌شرقی و نقش آن در کاهش هزینه‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • آزمونBDS بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • آزمون استقلال رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 27-58]

 • آزمون تسلسل رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 27-58]

 • آزمون حداکثر نمای لیاپانوف بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • آزمون غیرآشیانه ای انتخاب تابع مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام معامله‌شده در بازار بورس اوراق بهادار و پیش بینی آتی این قیمت ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 192-214]

 • آزمون فرضیه مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • آزمون کرانه ها تأثیرنوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • آزمون گام تصادفی بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • آزمون نسبت واریانس چندگانه چاو و دنینگ بررسی کارایی بازار نفت ) مطالعه موردی اوپک( [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • آزمون نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی بررسی کارایی بازار نفت ) مطالعه موردی اوپک( [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • آزمون‌های ریشه واحد آزمون فرضیه کارایی بازار ارز : مطالعه موردی ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • آزمون های ریشه واحد داده های پانلی بررسی عدم تقارن نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، در دوره زمانی 1385-1358) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • آسیا و اقیانوسیه برون‌سپاری بین‌المللی، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا-اقیانوسیه [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • آسیای جنوب غربی پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • آلودگی محیط زیست بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تأکید بر حکمرانی خوب [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 133-158]

 • آلودگی هوا بررسی رابطه‌ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • آموزش تخمین تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد فردی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • آموزش فنی و حرفه‌ای بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • آنالیز نوسانات روند زدایی شده(DFA) آزمون فرضیه کارایی بازار ارز : مطالعه موردی ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • آنتروپی‌شانون بررسی اهمیت استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکت‏ها [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 175-201]

ا

 • ابر ایچیموکو انتخاب سهام برتر با بکارگیری استراتژی کانسلیم و کاربرد ابر ایچیموکو در تشخیص زمان ورود و خروج به این سهام [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 77-108]

 • ابرخنثایی پول تحلیل غیر‌خنثایی اثرات سیاست‌های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم‌یافته در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 109-136]

 • ابزار اینت سروکوال سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه ( بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • ابطال مفهوم و آثار بطلان‌نسبی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • اثرات اهرمی مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • اثر بالاسا- ساموئلسون بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]

 • اثر ماندل تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورّم در ایران: رهیافت فضا-حالت [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 219-238]

 • اجماع واشنگتنی بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • احتمال عدم بازپرداخت عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • اختراعات اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • اختیارات واقعی و قیمت گذاری اختیارات بررسی اثر بازدهی آسایش بر استخراج نفت در میدان نفت شنی:کاربرد اختیارات واقعی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 45-83]

 • ادوار تجاری مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 181-204]

 • ارزش بررسی بازار سرمایه ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازدهی سالانه صندوق‏‏های سرمایه‏گذاری مشترک [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 128-152]

 • ارزش افزوده بخش خدمات بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 1-18]

 • ارزش بازار سهام تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 19-44]

 • ارزش بازار شرکت بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • ارزش در معرض ریسک (VaR)‌ کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • ارزش در معرض ریسک شرطی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با دارایی‌های متنوع [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 249-278]

 • ارزش دفتری بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • ارزش ذاتی بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • ارزش شرکت بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی وسایل ‏نقلیه حمل و نقل جاده‌ای مسافر در مازندران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 85-106]

 • ارزیابی پروژه بررسی و ارزیابی مالی تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 105-126]

 • ارزیابی پویا بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • ارزیابی هزینه ها ارزیابی هزینه‌های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 135-166]

 • استان چهارمحال و بختیاری تعیین مزیت نسبی تولید کلزای آبی در استان چهارمحال‌وبختیاری [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • استان خراسان شمالی رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 69-87]

 • استانداردهای حسابداری ایران متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • استان سمنان رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیسTOPSIS)) [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 44-62]

 • استقلال بانک مرکزی چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟ [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 132-151]

 • استقلال بانک مرکزی بررسی میزان موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی در کنترل تورم در کشورهای منتخب [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 43-72]

 • استقلال بانک مرکزی اثر رانت منابع طبیعی و توسعه سیاسی براستقلال بانک مرکزی: شواهدی از کشورهای صادرکننده نفت [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 193-222]

 • استقلال نظارتی و قاعده‌مند چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟ [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 132-151]

 • استنتاج شبه بیزی تحلیل ارتباط بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • اشتغال تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • اشتغال تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال درایران (وبرخی کشورهای درحال توسعه) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • اشتغال بررسی رابطه‌ی بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • اشتغال غیررسمی اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری صنایع با فناوری پایین [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • اصلاح پولی بررسی میزان موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی در کنترل تورم در کشورهای منتخب [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 43-72]

 • اصول اصلی بیمه بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

 • اطلاعات پیشین جی تحلیل ارتباط بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • اطلاعات و کارائی بازار مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • اعتبارات خرد مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • اعتماد عمومیت یافته مطالعه تأثیر توسعه مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت یافته در ایران [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 137-166]

 • اعدام ارزیابی هزینه‌های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 135-166]

 • اعلان سود بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 86-105]

 • اقتصاد آزمایشی بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 69-89]

 • اقتصاد ایران برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • اقتصاد ایران بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • اقتصاد ایران عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • اقتصاد ایران تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • اقتصاد ایران مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد) [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 215-238]

 • اقتصاد ایران استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 111-132]

 • اقتصاد دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی ) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • اقتصاد رسمی اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • اقتصاد رفتاری بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 69-89]

 • اقتصاد زیرزمینی اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 111-134]

 • اقتصاد سیاسی نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • اقتصاد غیررسمی اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • اقتصاد مقاومتی ارزیابی تاب‌آوری سیستم بانکی ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 255-276]

 • اقلام تعهدی بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • اقلام تعهدی اختیاری معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 105-134]

 • اکنون گرایی بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 69-89]

 • الزامات حوزه مالی تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 230-248]

 • الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 73-94]

 • الگوریتم ژنتیک بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 73-94]

 • الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 111-134]

 • الگوی تصحیح خطا بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • الگوی تصحیح خطای برداری ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • الگوی تصحیح خطای برداری(VECM) بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از مدل تصیح خطا(VECM) و علیت گرنجر [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 208-229]

 • الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 1-29]

 • الگوی خودبازگشت برداری بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 29-56]

 • الگوی خودبازگشت برداری بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • الگوی خود توضیح برداری ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • الگوی خود توضیح برداری بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388 [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 100-131]

 • الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی ARDL بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 29-46]

 • الگوی داده های تابلویی بررسی تاثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی) بر توسعه انسانی: با استفاده از الگوی دادههایی تابلویی [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • الگوی داده‌های ترکیبی پویا چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟ [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 132-151]

 • الگوی فضای حالت هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 200-228]

 • الگوی مارکز بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات دو جانبه ایران و ترکیه با استفاده از روش ARDL [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 232-258]

 • الگوی وقفه‌های توزیعی خود رگرسیونی غیرخطی (NARDL) بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از الگوی NARDL) [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 167-200]

 • انبارداری ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 217-234]

 • انباشت سرمایه تحلیل غیر‌خنثایی اثرات سیاست‌های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم‌یافته در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 109-136]

 • انتخاب سهام مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • انتظارات تطبیقی برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • انتقال رژیم تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 135-160]

 • انحراف نرخ ارز برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 183-207]

 • انحصار ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • اندازه بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 48-104]

 • اندازه بهینه دولت اندازه بهینه دولت از منظر دستیابی به حداکثر رفاه اقتصادی در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 127-155]

 • اندازه شرکت تأثیر اندازه شرکت بر بازده سهام بر اساس روش پانل هم-انباشتگی غیرخطی در ایران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 239-254]

 • انرژی تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • انرژی ارزیابی کارایی انرژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت سیمان) [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 106-120]

 • انرژی بررسی و ارزیابی مالی تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 105-126]

 • انرژی باد ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 85-106]

 • انعطاف پذیری نیروی کار اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری صنایع با فناوری پایین [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • اوپک بررسی کارایی بازار نفت ) مطالعه موردی اوپک( [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • اوراق بهادار طراحی چهارچوب سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در صنعت بیمه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 193-218]

 • اوراق بهادار شناور بررسی کاربردپذیری اوراق بهادار شناور جهت توسعه نظام مالی ایران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 67-85]

 • اوراق حوادث فاجعه آمیز طبقه بندیJEL طراحی چهارچوب سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در صنعت بیمه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 193-218]

 • ایران ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • ایران تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • ایران بررسی رابطه‌ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • ایران بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • ایران اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • ایران ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • ایران پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • ایران آزمون فرضیه کارایی بازار ارز : مطالعه موردی ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • ایران مقایسه کارایی مدل‏های کلاسیک و شبکه‌های عصبی در برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان شواهدی از بانک تجارت [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 88-115]

 • ایران بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز CO2 در ایران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 147-170]

 • ایران عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 83-99]

 • ایران بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • ایران اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 111-134]

 • ایران تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 135-160]

 • ایران پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 1-29]

 • ایران برآورد حباب قیمتی در بازار ارز ایران با استفاده از الگوی فضای حالت غیرخطی: کاربردی از فیلترکالمن نقطه سیگما (SPKF) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 33-50]

 • ایران بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 251-274]

ب

 • بازار ارز برآورد حباب قیمتی در بازار ارز ایران با استفاده از الگوی فضای حالت غیرخطی: کاربردی از فیلترکالمن نقطه سیگما (SPKF) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 33-50]

 • بازار ارز خارجی آزمون فرضیه کارایی بازار ارز : مطالعه موردی ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • بازار بورس بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • بازار داخلی سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه ( بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • بازار سرمایه بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 30-44]

 • بازار سهام بررسی مقایسه‏ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 29-47]

 • بازار سهام آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • بازار ظرفیت امکان سنجی ایجاد بازار ظرفیت انرژی الکترسیته برای مشترکین پر مصرف در بورس انرژی ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 182-209]

 • بازار فرابورس بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 30-44]

 • بازار کار تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال درایران (وبرخی کشورهای درحال توسعه) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • بازار کار اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران در ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • بازار مالی بررسی سرایت نوسان بین بازارهای بورس ایران، هند و ترکیه با استفاده از مدل گارچ بک [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 77-92]

 • بازار های مالی نظریه RBC و بحران اخیر مالی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • بازارهای مالی بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از داده‌های تابلویی [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • بازارهای مالی بررسی مقایسه‏ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 29-47]

 • بازاریابی بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • بازبودن تجاری بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از داده‌های تابلویی [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • بازده آتی سود آتی بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • بازده آموزش تخمین تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد فردی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بازده سهام متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بازده سهام مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • بازده سهام پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 1-28]

 • بازده سهام مقایسه تأثیر پذیری بازدهی سهام صنایع منتخب صادراتی و وارداتی از نوسانات نرخ ارز [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 93-132]

 • بازده سهام تأثیر اندازه شرکت بر بازده سهام بر اساس روش پانل هم-انباشتگی غیرخطی در ایران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 239-254]

 • بازده سهام بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از الگوی NARDL) [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 167-200]

 • بازده صندوق ‏های سرمایه ‏گذاری مشترک بررسی بازار سرمایه ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازدهی سالانه صندوق‏‏های سرمایه‏گذاری مشترک [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 128-152]

 • بازده غیرعادی سهام بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بازدهی آسایش بررسی اثر بازدهی آسایش بر استخراج نفت در میدان نفت شنی:کاربرد اختیارات واقعی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 45-83]

 • بازدهی بازار سهام بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 205-236]

 • بازدهی بازار نفت بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 205-236]

 • بازگشت به میانگین بررسی وجود پدیدة بازگشت به میانگین و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی گازطبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن‌بک [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 159-200]

 • باشد تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پای ه خرد [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • بامول – توبین ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 217-234]

 • بانک بررسی مقایسه‏ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 29-47]

 • بانک رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیسTOPSIS)) [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 44-62]

 • بانک تجارت مقایسه کارایی مدل‏های کلاسیک و شبکه‌های عصبی در برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان شواهدی از بانک تجارت [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 88-115]

 • بانکداری اسلامی ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 40-68]

 • بانک‌داری الکترونیک شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریان [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • بانکداری انگوساکسن ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 40-68]

 • بانکداری ایران ارائه مدلی جهت سنجش سلامت مالی در بانکداری ایران با درنظر گرفتن شاخص های کملز و حاکمیت شرکتی [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 121-154]

 • بانکداری فراگیر ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 40-68]

 • بانکداری مقاومتی ارزیابی تاب‌آوری سیستم بانکی ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 255-276]

 • بانک کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 189-216]

 • بانک مرکزی بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 155-180]

 • بانک مرکزی ایران رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگر [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 95-120]

 • بانک ملی مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • بانک‌های تجاری ایران مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک‌های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها در دوره (1385-1370) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • بخش‌بندی بازار بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • بخش تجاری و غیرتجاری بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]

 • بخش غیر رسمی مالی مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • بدهی دولت به بانک‌ها بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی با تاکید بر مقیاس-زمان [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 1-28]

 • برابری قدرت خرید بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]

 • بردار هم جمعی بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات دو جانبه ایران و ترکیه با استفاده از روش ARDL [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 232-258]

 • برگشت به میانگین مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • برنامه ریزی پویا خطی-درجه دو رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگر [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 95-120]

 • برنامه‏ریزی راهبردی کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 259-286]

 • برون سپاری بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • برون سپاری بین المللی برون‌سپاری بین‌المللی، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا-اقیانوسیه [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • بطلان‌مطلق مفهوم و آثار بطلان‌نسبی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بطلان‌نسبی مفهوم و آثار بطلان‌نسبی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بنگاه های کوچک زود بازده و کار آفرین بررسی کارائی سیستم بانک های تجاری و تخصصی در طرح بنگاه های زود بازده کوچک و کار آفرین درتوسعه تعاون (استان اردبیل) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • بهایابی کیفیت تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 230-248]

 • بهایابی لجستیک تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 230-248]

 • بهایابی هدف تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 230-248]

 • بهداشت جمعیتی اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 201-218]

 • بهره‌وری اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • بهره وری تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • بهره وری بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]

 • بهره‌وری نیروی کار بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بهره وری نیروی کار تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد (مطالعه موردی در کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • بهره وری نیروی کار اثر توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار: کاربردی از همجمعی در داده‌های پانل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 252-271]

 • به موقع بودن بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 86-105]

 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با دارایی‌های متنوع [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 249-278]

 • بهینه سازی پرتفوی بهینه سازی پرتفوی به کمک رهیافت Bayesian MGARCH مبتنی بر تبدیل موجک [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 133-164]

 • بودجه خانوار بررسی عدم تقارن نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، در دوره زمانی 1385-1358) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • بورس اوراق بهادار تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) طی برنامه سوم توسعه [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • بورس اوراق بهادار تهران ارتباط بین ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 27-58]

 • بورس اوراق بهادار تهران کاربرد روش k- نزدیک ترین همسایه در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 48-66]

 • بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کارایی انرژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت سیمان) [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 106-120]

 • بورس اوراق بهادار تهران تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 107-127]

 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی اهمیت استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکت‏ها [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 175-201]

 • بورس اوراق بهادار تهران توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 161-188]

 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از الگوی NARDL) [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 167-200]

 • بی ثباتی نرخ ارز واقعی اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش پتروشیمی ایران (رهیافت مارکوف سوئیچینگ) [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 202-231]

 • بیشینه احتمال پسین تحلیل ارتباط بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • بیکاری اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران در ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • بیکاری بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • بیکاری بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم‌انباشتگی وکالمن فیلتر [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 51-76]

 • بیمه بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 1-26]

 • بیمه های اتکایی طراحی چهارچوب سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در صنعت بیمه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 193-218]

پ

 • پاداش ریسک بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 219-243]

 • پارادایم نئوکینزی استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 111-132]

 • پانل پویا اثر توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار: کاربردی از همجمعی در داده‌های پانل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 252-271]

 • پایداری بدهی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 1-29]

 • پتانسیل تجاری پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • پذیرش فن‌آوری شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریان [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • پروتُکل کیوتو مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیل مبتنی بر داده های پانل [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • پس انداز خالص تعدیل شده توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • پنل دیتا عوامل تعیین‌کنندۀ سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک‌پذیری [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 1-20]

 • پول الکترونیکی ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 217-234]

 • پولشویی مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد) [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 215-238]

 • پول مشترک بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990-2010 [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 1-28]

 • پویایی شناسی سیستم بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 45-76]

 • پیچیدگی شرکت بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 86-105]

 • پیش‏بینی بررسی و پیش‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 153-174]

 • پیش بینی بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • پیش بینی بررسی و تعیین سهم بازار دولتی و غیر دولتی از حق بیمه تولیدی و پرداختی و پیش‌بینی این بازار مالی [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 275-295]

 • پیش بینی بازده سهام بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • پیش بینی پذیری بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها کاربرد روش k- نزدیک ترین همسایه در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 48-66]

 • پیش بینی سود هر سهم توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 161-188]

 • پیش بینی صادرات غیر نفتی پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • پیوند پسین تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • پیوند پیشین تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

ت

 • تأمین مالی از طریق بدهی بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 116-135]

 • تئوری OCA بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990-2010 [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 1-28]

 • تئوری OCA بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 225-250]

 • تئوری آشوب بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیست مهای آشوبناک [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • تئوری بازخورد نوسانات تأثیرنوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • تاب آوری بانکی ارزیابی تاب‌آوری سیستم بانکی ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 255-276]

 • تابع تقاضای پول برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 1-26]

 • تابع تولید کاب داگلاس نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • تابع هزینه ترانسلوگ بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکداری ایران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 81-104]

 • تابع هزینه رفاهی تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پای ه خرد [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • تابع واکنش به ضربه بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 29-56]

 • تابع واکنش مالی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 1-29]

 • تاپسیس رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیسTOPSIS)) [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 44-62]

 • تبدیل موجک بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی با تاکید بر مقیاس-زمان [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 1-28]

 • تجارت مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • تجارت خارجی و کشورهای عضو اوپک اهمیت رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی : مورد کشورهای عضو اوپک [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • تجارت دو جانبه پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • تجدید ساختار تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • تجربه تخمین تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد فردی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • تجربه بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 69-89]

 • تجزیه زمانی فصلی کردن سری‌های زمانی (مطالعه موردی درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و نقدینگی) [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • تجزیه واریانس بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 29-56]

 • تجزیه واریانس (VD) اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • تحقیق وتوسعه نرخ بازدهی فعالیتهای تحقیق وتوسعه و سرمایه گذاری فیزیکی در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • تحلیل بقا مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 88-123]

 • تحلیل پنجره‌ای مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک‌های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها در دوره (1385-1370) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تحلیل پنجره‌ای بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تحلیل پوششی داده‌ها رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • تحلیل پوششی داده‌ها مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک‌های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها در دوره (1385-1370) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تحلیل پوششی داده‌ها بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تحلیل پوششی داده ها بررسی کارائی سیستم بانک های تجاری و تخصصی در طرح بنگاه های زود بازده کوچک و کار آفرین درتوسعه تعاون (استان اردبیل) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی کارایی انرژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت سیمان) [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 106-120]

 • تحلیل پوششی داده ها بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 74-99]

 • تحلیل پوششی داده ها (DEA) بررسی کارایی شرکت‌های بیمه از منظر ابعاد انسانی، فنی و مالی جهت توانمند‌سازی صنعت بیمه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 167-192]

 • تحلیل حساسیت تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 175-199]

 • تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام‌های ارزی بر تولید و قیمت [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 1-42]

 • تحلیل عاملی بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • تحلیل واکنش ضربه‌ای (IR) اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • تخمینگر بردار پشتیبان توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 161-188]

 • تخمینگر حداقل درجه توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 161-188]

 • تراز تجاری برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 183-207]

 • تراز تجاری غیرنفتی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 49-80]

 • ترجیح زمان بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 69-89]

 • ترک شغل اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران در ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • ترکیب هیئت مدیره ارتباط بین ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • ترکیه بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات دو جانبه ایران و ترکیه با استفاده از روش ARDL [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 232-258]

 • تشکیل سرمایه بررسی رابطه‌ی بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • تصحیح خطای برداری بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • تصمیم‌گیری چند شاخصه بررسی اهمیت استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکت‏ها [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 175-201]

 • تصمیم‌گیری‌های چند معیاره بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • تعادل خارجی برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 183-207]

 • تعادل داخلی برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 183-207]

 • تعداد صدور و ابطال بررسی بازار سرمایه ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازدهی سالانه صندوق‏‏های سرمایه‏گذاری مشترک [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 128-152]

 • تعدیلات سنواتی بررسی اهمیت استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکت‏ها [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 175-201]

 • تعدیل ساختاری بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • تعهد به تغییر تاثیر عوامل زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرایند خصوصی‌سازی در سازمان‌ها [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تغییرپذیری بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • تغییر حسابرس بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 64-90]

 • تقاضای احتیاطی پول بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 229-251]

 • تقاضای پول بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • تقاضای پول تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • تقاضای پول ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 217-234]

 • تقاضای نفت بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تکانه پولی اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 1-29]

 • تکانه های پولی آزمون خنثایی پول در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران با تاکید برتکانه های پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 46-82]

 • تکنولوژی بررسی تأثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تکنیک شبیه‌سازی مونت‌کارلو (MCS) کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • تلاطم تورم ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • تلاطم تولید ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • تمایل به پرداخت مقایسه سیاس تهای تمایل به پرداخت و نوع سهمیه بندی برای انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز در شهر مشهد [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 156-181]

 • تمرکز ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • تمرکز مالکیت بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 116-135]

 • تمرکز مالکیت بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 64-90]

 • توابع تولید اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • توابع عرضه و تقاضای صادرات بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388 [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 100-131]

 • توابع مرزی تصادفی بررسی تاثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی( مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • توابع واکنش بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 155-180]

 • توان پیش بینی متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • تورم اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • تورم بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • تورم ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • تورم بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • تورم بررسی تاثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی( مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • تورم بررسی تأثیر بیثباتی اقتصادی باتأکید بر کسری (مازاد) بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • تورم تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 107-127]

 • تورم ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 45-63]

 • تورم تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 135-160]

 • تورم درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

 • تورم بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم‌انباشتگی وکالمن فیلتر [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 51-76]

 • توزیع درآمد تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد (مطالعه موردی در کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • توزیع درآمد و حفظ محیظ زیست اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی ) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • توزیع ناعادلانه درآمد برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • توسعه انسانی توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • توسعه بازارهای مالی ایران بررسی کاربردپذیری اوراق بهادار شناور جهت توسعه نظام مالی ایران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 67-85]

 • توسعه پایدار اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی ) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • توسعه پایدار توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • توسعه سازمانی بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی (واسطه -های مالی) با توجه به الگوهای توسعه‌سازمانی (موردمطالعه: بانک های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی) [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • توسعه سیاسی اثر رانت منابع طبیعی و توسعه سیاسی براستقلال بانک مرکزی: شواهدی از کشورهای صادرکننده نفت [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 193-222]

 • توسعه مالی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • توسعه مالی ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • توسعه مالی بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از داده‌های تابلویی [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • توسعه مالی بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز CO2 در ایران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 147-170]

 • توسعه مالی بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 26-45]

 • توسعه مالی اثر توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار: کاربردی از همجمعی در داده‌های پانل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 252-271]

 • توسعه مالی مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 30-68]

 • توسعه مالی بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 90-114]

 • توسعه مالی بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تأکید بر حکمرانی خوب [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 133-158]

 • توسعه مالی بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 1-26]

 • توسعه مالی مطالعه تأثیر توسعه مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت یافته در ایران [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 137-166]

 • توسعه نیافتگی بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • توسعه ی مالی بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب نفتی با استفاده از مدل پنل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 150-174]

 • تولید ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • تولید ناخالص داخلی بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده‌های بانکی(با تاکید برنرخ سود اوراق مشارکت:1367-1387) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • تولید ناخالص داخلی درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

 • تولید ناخالص داخلی بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 1-26]

 • تولید ناخالص داخلی اثر حجم نقدینگی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه منا [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 165-192]

ث

 • ثبات برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 1-26]

 • ثبات بانکی بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 123-145]

 • ثبات مالی چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟ [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 132-151]

 • ثبات مالی بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 123-145]

 • ثروت فردی بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 229-251]

ج

 • جانشینی پول بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 251-274]

 • جبران خسارت بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 1-26]

 • جدول داده-ستانده بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • جدول داده-ستانده بررسی میزان تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • جرایم سایبر جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری )با نگاهی به قانون مجازات اسلامی‌بخش جرایم رایانه‌ای( [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • جرایم سنتی جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری )با نگاهی به قانون مجازات اسلامی‌بخش جرایم رایانه‌ای( [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • جریانهای نقدی بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • جهانی شدن اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده‌های جهانی ) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • جهانی شدن تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی درکشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد داده های تابلویی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 164-186]

 • جهانی شدن اقتصاد تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال درایران (وبرخی کشورهای درحال توسعه) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • جهانی شدن اقتصاد بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

چ

 • چارچوب جامع تدوین راهبرد کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 259-286]

 • چسبندگی قیمت اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 1-29]

ح

 • حاشیه نرخ ارز بررسی تأثیر بیثباتی اقتصادی باتأکید بر کسری (مازاد) بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • حافظه بلندمدت بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 21-48]

 • حاکمیت شرکتی اثر ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک‌ها: با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 223-248]

 • حالت بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم‌انباشتگی وکالمن فیلتر [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 51-76]

 • حباب قیمت رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 27-58]

 • حباب‏های قیمتی برآورد حباب قیمتی در بازار ارز ایران با استفاده از الگوی فضای حالت غیرخطی: کاربردی از فیلترکالمن نقطه سیگما (SPKF) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 33-50]

 • حجم اقتصاد غیررسمی اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • حجم صادرات بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • حداقل مربعات دومرحله‌ای آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 100-122]

 • حق بیمه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • حق بیمه تولیدی و پرداختی بررسی و تعیین سهم بازار دولتی و غیر دولتی از حق بیمه تولیدی و پرداختی و پیش‌بینی این بازار مالی [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 275-295]

 • حق یبمه عایده شده بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • حکمرانی بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 90-114]

 • حکمرانی خوب بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تأکید بر حکمرانی خوب [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 133-158]

 • حلقه های بازخور مثبت و منفی بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیست مهای آشوبناک [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • حمل و نقل جاده‌ای مسافر ارزیابی اقتصادی وسایل ‏نقلیه حمل و نقل جاده‌ای مسافر در مازندران [دوره 18، شماره 2، 1390]

خ

 • خدمات بانکی بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • خدمات مالی تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • خراسان بزرگ بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • خرم آباد تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد با داده‌های مقطعی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • خسارت پرداختنی بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • خصوصی‌سازی خصوصی‌سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجان‌شرقی و نقش آن در کاهش هزینه‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • خصوصی‌سازی تاثیر عوامل زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرایند خصوصی‌سازی در سازمان‌ها [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • خصوصی‌سازی بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • خصوصی سازی مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • خصوصی سازی تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) طی برنامه سوم توسعه [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • خصوصی سازی بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی (واسطه -های مالی) با توجه به الگوهای توسعه‌سازمانی (موردمطالعه: بانک های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی) [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • خلاقیت ونوآوری احصاء مولفه‌های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌های منتخب [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 83-110]

 • خنثایی پول آزمون خنثایی پول در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران با تاکید برتکانه های پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 46-82]

 • خود اشتغالان و دستمزد و حقوق بگیران اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران در ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • خوشه‌بندی بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان [دوره 16، شماره 29، 1388]

د

 • داده ای تابلویی بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 48-104]

 • داده‌های تابلویی بررسی رابطه‌ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • داده‌های تابلویی بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت‌ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 233-255]

 • داده‌های تابلویی بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 92-1384) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 237-262]

 • داده‎های تابلویی ارتباط بین ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • داده‏های تابلویی رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیسTOPSIS)) [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 44-62]

 • داده های تابلویی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد (مطالعه موردی در کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • داده های تابلویی تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت‌های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 187-210]

 • داده های تابلویی آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 211-232]

 • داده های تابلویی بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 26-45]

 • داده های تابلویی بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 123-145]

 • داده های تابلویی بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 22-39]

 • داده های تابلویی بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تأکید بر حکمرانی خوب [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 133-158]

 • داده های تابلویی نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام‌های ارزی بر تولید و قیمت [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 1-42]

 • داده-های تابلویی بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از داده‌های تابلویی [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • دادههای تابلویی اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • داده های ترکیبی تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 175-199]

 • داده‏های مقطعی بررسی تأثیر هم زمان برخی عوامل بر وضعیت فقر و درآمد خانوار و وضع فعالیت اقتصادی سرپرستان خانوار [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 171-189]

 • دارایی های ثابت مشهود بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 210-233]

 • دارایی های خانوار عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 83-99]

 • دانه‌های روغنی تعیین مزیت نسبی تولید کلزای آبی در استان چهارمحال‌وبختیاری [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • درآمد تخمین تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد فردی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • درآمد دائمی نسبی برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • درآمد سرانه خسارت پرداختنی بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • درآمد فردی بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 229-251]

 • درآمد مالیاتی تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی درکشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد داده های تابلویی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 164-186]

 • درآمد مشاع شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 197-242]

 • درآمدهای کارمزدی شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 197-242]

 • درآمدهای نفتی ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح ‌برداری اصلاح ‌شده عاملی بیزین (FABVAR) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 152-181]

 • درآمدهای نفتی اثر رانت منابع طبیعی و توسعه سیاسی براستقلال بانک مرکزی: شواهدی از کشورهای صادرکننده نفت [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 193-222]

 • درجه بازبودن تجاری تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • درجه تمرکز بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 123-145]

 • درجه مربوط بودن متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • درگیری عاطفی تاثیر عوامل زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرایند خصوصی‌سازی در سازمان‌ها [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • درماندگی مالی تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 107-127]

 • درونزایی آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 100-122]

 • درون یابی فصلی کردن سری‌های زمانی (مطالعه موردی درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و نقدینگی) [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • دی متریک تحلیلی بر ساختار قطع بندی (Denomination) و فضا گذاری (Spacing) پول در ایران بر اساس روش D-METRIC [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 313-335]

ذ

 • ذخایر تجاری بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 219-243]

 • ذخیره حق بیمه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

ر

 • رابطه علیت بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت‌ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 233-255]

 • رابطه فیشر تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورّم در ایران: رهیافت فضا-حالت [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 219-238]

 • رابطه ی علیت بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 22-39]

 • رابطه ی غیرخطی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سهام بر اساس روش پانل هم-انباشتگی غیرخطی در ایران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 239-254]

 • رانت منابع طبیعی مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 30-68]

 • رانت منابع طبیعی مطالعه تأثیر توسعه مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت یافته در ایران [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 137-166]

 • راهبری شرکتی بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 124-149]

 • رتبه‏بندی رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیسTOPSIS)) [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 44-62]

 • رتبه‌بندی اعتبارات بانکی تحلیل ارتباط بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • رتبه‌بندی شرکت‌ها رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 69-87]

 • رجحان های بانک مرکزی رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگر [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 95-120]

 • رژیم نرخ ارز بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 225-250]

 • رشته اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی تاثیر جهانی شدن بر توسعه بیمه‌‌‌‌های بازرگانی: مطالعه مقایسه ای بین کشورهای چشم انداز ایران و توسعه یافته [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 47-82]

 • رشد اقتصادی برون‌سپاری بین‌المللی، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا-اقیانوسیه [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • رشد اقتصادی اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • رشد اقتصادی اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • رشد اقتصادی رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا) [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • رشد اقتصادی بررسی رابطه‌ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • رشد اقتصادی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • رشد اقتصادی تاثیر نقدینگی پی شبینی شده و پی شبینی نشده بر رشد اقتصادی ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • رشد اقتصادی بررسی تأثیر بیثباتی اقتصادی باتأکید بر کسری (مازاد) بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • رشد اقتصادی اهمیت رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی : مورد کشورهای عضو اوپک [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • رشد اقتصادی بررسی رابطه‌ی بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • رشد اقتصادی نرخ بازدهی فعالیتهای تحقیق وتوسعه و سرمایه گذاری فیزیکی در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • رشد اقتصادی آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 211-232]

 • رشد اقتصادی بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت‌ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 233-255]

 • رشد اقتصادی بررسی مقایسه‏ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 29-47]

 • رشد اقتصادی بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 22-39]

 • رشد اقتصادی تبیین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی(مطالعه موردی: کشورهای درحال‌توسعه منتخب) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 201-224]

 • رشد اقتصادی بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 45-76]

 • رشد بهره‌وری ‌کل ‌عوامل نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • رشد حجم پول بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 155-180]

 • رشد درون زا تاثیر نقدینگی پی شبینی شده و پی شبینی نشده بر رشد اقتصادی ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • رشد نقدینگی رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا) [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • رضایت شغلی سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه ( بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • رفاه مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • رفاه اجتماعی بررسی تاثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی) بر توسعه انسانی: با استفاده از الگوی دادههایی تابلویی [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • رفاه اقتصادی اندازه بهینه دولت از منظر دستیابی به حداکثر رفاه اقتصادی در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 127-155]

 • رفاه، مصرف خصوصی بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 251-274]

 • رفتار مدیریت سود معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 105-134]

 • رقابت ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • رقابت بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکداری ایران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 81-104]

 • رقابت بانکی بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 123-145]

 • رقابت پذیری اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری صنایع با فناوری پایین [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • رگرسیون چرخشی تحلیل عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا با استفاده‏از مدل های رگرسیون سوئیچینگ مارکف و شبکه عصبی [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 121-146]

 • رگرسیون چرخشی مارکف بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی: با تاکید بر تغییرات رژیمی [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 267-292]

 • رگرسیون چندک بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی‌های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 115-134]

 • رگرسیون خطی مقایسه کارایی مدل‏های کلاسیک و شبکه‌های عصبی در برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان شواهدی از بانک تجارت [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 88-115]

 • رگرسیون غلتان مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 30-68]

 • رگرسیون غلتان مطالعه تأثیر توسعه مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت یافته در ایران [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 137-166]

 • رگرسیون لاجیت عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • رگرسیون لجستیک مقایسه کارایی مدل‏های کلاسیک و شبکه‌های عصبی در برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان شواهدی از بانک تجارت [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 88-115]

 • رهیافت VAR ساختاری سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • رهیافت آزمون کرانه ها آزمون خنثایی پول در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران با تاکید برتکانه های پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 46-82]

 • رهیافت آزمون کرانه ها بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 1-18]

 • رهیافت فضا-حالت تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورّم در ایران: رهیافت فضا-حالت [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 219-238]

 • روش GMM بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 92-1384) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 237-262]

 • روش OLS اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • روش TOPSIS رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 69-87]

 • روش آندرسون و پترسون رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • روش ارزش یابی مشروط مقایسه سیاس تهای تمایل به پرداخت و نوع سهمیه بندی برای انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز در شهر مشهد [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 156-181]

 • روش استخراج فرضیه‌ای تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • روش پارامتری بررسی تاثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی( مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • روش پانل هم انباشتگی غیرخطی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سهام بر اساس روش پانل هم-انباشتگی غیرخطی در ایران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 239-254]

 • روش پنجره متحرک بررسی کارایی بازار نفت ) مطالعه موردی اوپک( [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • روش تأمین مالی بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 116-135]

 • روش تجزیه واریانس بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 205-236]

 • روش جوهانسن-جوسیلیوس تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • روش خود همبسته با وقفه توزیع شده ( ) عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 83-99]

 • روش شکاف درآمدی اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • روش گشتاورهای تعمیم یافته آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 100-122]

 • روش نظرسنجی مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • روشهای عددی مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد) [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 215-238]

 • روش همجمعی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایران ( 1352 الی 1387 ) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • روند متغیر با زمان بررسی کارایی بازار نفت ) مطالعه موردی اوپک( [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • رویکرد افتراقی جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری )با نگاهی به قانون مجازات اسلامی‌بخش جرایم رایانه‌ای( [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • رویکرد بیزی بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • رویکرد بیزی بهینه سازی پرتفوی به کمک رهیافت Bayesian MGARCH مبتنی بر تبدیل موجک [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 133-164]

 • ریسک بررسی و مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با رویکردهای متفاوت به ریسک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 146-166]

 • ریسک بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 1-26]

 • ریسک‌ کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • ریسک اعتباری مقایسه کارایی مدل‏های کلاسیک و شبکه‌های عصبی در برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان شواهدی از بانک تجارت [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 88-115]

 • ریسک اعتباری عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • ریسک اعتباری مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 88-123]

 • ریسک اعتباری تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 175-199]

 • ریسک پذیری بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 124-149]

 • ریسک پذیری عوامل تعیین‌کنندۀ سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک‌پذیری [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 1-20]

 • ریسک پذیری احصاء مولفه‌های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌های منتخب [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 83-110]

 • ریسک فردی بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 229-251]

 • ریشه واحد بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

ز

 • زمان تا وقوع قصور مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 88-123]

س

 • ساختار بازار ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • ساختار بازار عوامل تعیین‌کنندۀ سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک‌پذیری [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 1-20]

 • ساختار بازار بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 219-243]

 • ساختار دوگانه مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • ساختار سرمایه بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 210-233]

 • ساختار مالکیت ارتباط بین ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • ساختار مالکیت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 107-127]

 • ساختار مالکیت ارتباط مولفه‌های ساختار مالکیت با سیاست‌های جسورانه مالیاتی و نقش تعدیل‌گر عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 243-266]

 • ساختار مالکیت اثر ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک‌ها: با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 223-248]

 • سبد با دارایی‌های متنوع بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با دارایی‌های متنوع [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 249-278]

 • سپرده‌های بانکی بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده‌های بانکی(با تاکید برنرخ سود اوراق مشارکت:1367-1387) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • سرایت مالی آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • سرریز تلاطم بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 205-236]

 • سرریز نوسانات بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس) [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 136-163]

 • سرمایة انسانی برون‌سپاری بین‌المللی، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا-اقیانوسیه [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • سرمایه اجتماعی مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • سرمایه انسانی اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • سرمایه انسانی آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 211-232]

 • سرمایه انسانی تبیین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی(مطالعه موردی: کشورهای درحال‌توسعه منتخب) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 201-224]

 • سرمایه انسانی اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 201-218]

 • سرمایه در گردش مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 181-204]

 • سرمایه درگردش رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکت های خودرو، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • سرمایه فیزیکی بررسی تأثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • سرمایه‌گذاری تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 27-44]

 • سرمایه گذاری بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • سرمایه گذاری بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 30-44]

 • سرمایه گذاری امکان سنجی ایجاد بازار ظرفیت انرژی الکترسیته برای مشترکین پر مصرف در بورس انرژی ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 182-209]

 • سرمایه‌گذاری خصوصی رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا) [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • سرمایه‌گذاری خصوصی ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • سرمایه گذاری در آموزش و پرورش تبیین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی(مطالعه موردی: کشورهای درحال‌توسعه منتخب) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 201-224]

 • سرمایه‌گذاری زیر ساختی دولت عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • سرمایه گذاری فیزیکی نرخ بازدهی فعالیتهای تحقیق وتوسعه و سرمایه گذاری فیزیکی در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایران ( 1352 الی 1387 ) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 211-232]

 • سرمایه مخاطره‌پذیر ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 40-68]

 • سری زمانی ARIMA پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • سری‏های زمانی اثر شوک‏‏های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 30-61]

 • سری‏های زمانی انتخاب تابع مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام معامله‌شده در بازار بورس اوراق بهادار و پیش بینی آتی این قیمت ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 192-214]

 • سکه بهار آزادی تحلیل عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا با استفاده‏از مدل های رگرسیون سوئیچینگ مارکف و شبکه عصبی [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 121-146]

 • سکه طلا بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • سکه طلا آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • سلامت مالی ارائه مدلی جهت سنجش سلامت مالی در بانکداری ایران با درنظر گرفتن شاخص های کملز و حاکمیت شرکتی [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 121-154]

 • سن تخمین تأثیر آموزش و تجربه بر درآمد فردی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • سهام برتر انتخاب سهام برتر با بکارگیری استراتژی کانسلیم و کاربرد ابر ایچیموکو در تشخیص زمان ورود و خروج به این سهام [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 77-108]

 • سهامداران عمده برون سازمانی بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 64-90]

 • سهامداران نهادی بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 124-149]

 • سهام معامله شده انتخاب تابع مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام معامله‌شده در بازار بورس اوراق بهادار و پیش بینی آتی این قیمت ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 192-214]

 • سهم دولتی و غیر دولتی بررسی و تعیین سهم بازار دولتی و غیر دولتی از حق بیمه تولیدی و پرداختی و پیش‌بینی این بازار مالی [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 275-295]

 • سهمیه بندی سوخت مقایسه سیاس تهای تمایل به پرداخت و نوع سهمیه بندی برای انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز در شهر مشهد [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 156-181]

 • سودآوری بررسی رابطه بین شاخ صهای نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرک تها ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • سودآوری بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 210-233]

 • سودآوری مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 181-204]

 • سودآوری عوامل تعیین‌کنندۀ سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک‌پذیری [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 1-20]

 • سودآوری شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 197-242]

 • سود خالص بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • سود غیرمنتظره بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • سود گزارش شده بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 116-135]

 • سودمندی در تصمیم متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • سودهای غیرعادی و ارزش بازارسهام بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • سود هر سهم رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکت های خودرو، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • سیاست پولی ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح ‌برداری اصلاح ‌شده عاملی بیزین (FABVAR) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 152-181]

 • سیاست پولی نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 1-32]

 • سیاست پولی تحلیل غیر‌خنثایی اثرات سیاست‌های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم‌یافته در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 109-136]

 • سیاست پولی بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 29-46]

 • سیاست گذاری طراحی چهارچوب سیاست‌گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه‌آمیز در صنعت بیمه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 193-218]

 • سیاست مالی ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح ‌برداری اصلاح ‌شده عاملی بیزین (FABVAR) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 152-181]

 • سیاست مالی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 1-29]

 • سیاست های پولی و مالی تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پای ه خرد [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • سیاستهای پولی و مالی بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 1-18]

 • سیاست‌های جسورانه مالیاتی ارتباط مولفه‌های ساختار مالکیت با سیاست‌های جسورانه مالیاتی و نقش تعدیل‌گر عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 243-266]

 • سیاست های کلان اقتصادی تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی درکشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد داده های تابلویی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 164-186]

 • سیستم معادلات همزمان بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • سیستم معادلات همزمان مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 30-68]

 • سیستم معادلات همزمان (2SLS) عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • سیکل تجاری نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 1-32]

 • سیکل های تجاری حقیقی نظریه RBC و بحران اخیر مالی [دوره 18، شماره 1، 1390]

ش

 • شاخص CPI ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 45-63]

 • شاخص بازار بورس اثر شوک‏‏های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 30-61]

 • شاخص بازار بورس انتخاب تابع مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام معامله‌شده در بازار بورس اوراق بهادار و پیش بینی آتی این قیمت ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 192-214]

 • شاخص بهای مصرف کننده تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت‌های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 187-210]

 • شاخص بون بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکداری ایران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 81-104]

 • شاخص توسعه انسانی بررسی تاثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی) بر توسعه انسانی: با استفاده از الگوی دادههایی تابلویی [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • شاخص حاکمیت شرکتی ارائه مدلی جهت سنجش سلامت مالی در بانکداری ایران با درنظر گرفتن شاخص های کملز و حاکمیت شرکتی [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 121-154]

 • شاخص دوره تبدیل وجه نقد بررسی رابطه بین شاخ صهای نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرک تها ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • شاخص رفاه اقتصادی اندازه بهینه دولت از منظر دستیابی به حداکثر رفاه اقتصادی در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 127-155]

 • شاخص سرمایه‌بری اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • شاخص عملکرد پایدار اجتماعی تحلیل عملکرد پایدار اجتماعی و تأثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 155-196]

 • شاخص فراگیر نقدینگی بررسی رابطه بین شاخ صهای نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرک تها ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • شاخص قیمت بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از مدل تصیح خطا(VECM) و علیت گرنجر [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 208-229]

 • شاخص قیمت سهام بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 29-56]

 • شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از مدل تصیح خطا(VECM) و علیت گرنجر [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 208-229]

 • شاخص کارایی توسعه مالی بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از داده‌های تابلویی [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • شاخص کل بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 21-48]

 • شاخص کملز ارائه مدلی جهت سنجش سلامت مالی در بانکداری ایران با درنظر گرفتن شاخص های کملز و حاکمیت شرکتی [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 121-154]

 • شاخص گزارشگری پایداری اجتماعی تحلیل عملکرد پایدار اجتماعی و تأثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 155-196]

 • شاخص مالی بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 21-48]

 • شاخص مانده نقدی خالص بررسی رابطه بین شاخ صهای نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرک تها ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • شاخص های بنیادی بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • شاخص‌های عملکرد تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) طی برنامه سوم توسعه [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • شاخصهای نوین نقدینگی بررسی رابطه بین شاخ صهای نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرک تها ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • شاخص هریتیج تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 27-44]

 • شاخص ولاره ارزیابی تاب‌آوری سیستم بانکی ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 255-276]

 • شبکه عصبی تحلیل عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا با استفاده‏از مدل های رگرسیون سوئیچینگ مارکف و شبکه عصبی [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 121-146]

 • شبکه عصبی فازی توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 161-188]

 • شبکه‌ عصبی فازی ANFIS پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 1-28]

 • شبکه عصبی، مدل گارچ پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 1-28]

 • شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • شبکه‌های عصبی مقایسه کارایی مدل‏های کلاسیک و شبکه‌های عصبی در برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان شواهدی از بانک تجارت [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 88-115]

 • شبیه‌سازی‌ کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • شبیه سازی بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • شدت انرژی تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • شدت انرژی بررسی تأثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • شرکای تجاری اهمیت رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی : مورد کشورهای عضو اوپک [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • شرکت های دولتی مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • شرکت های ضعیف و قوی بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • شرکت‌های قطعه ساز تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 230-248]

 • شکاف تورم بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]

 • شکاف تولید ناخالص داخلی بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • شکاف‌‌های داخلی کیفیت خدمات سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه ( بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • شکنندگی بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • شهرک صنعتی توس اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • شوک تجاری بررسی اثر شوک‌های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم‌های مختلف ارز با استفاده از روش VAR ساختاری در کشورهای در حال توسعه [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 59-87]

 • شوک نفتی اثر شوک‏‏های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 30-61]

 • شوک نفتی انتخاب تابع مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام معامله‌شده در بازار بورس اوراق بهادار و پیش بینی آتی این قیمت ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 192-214]

 • شوک های تکنولوژی نظریه RBC و بحران اخیر مالی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • شوک‌های نرخ ارز بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

ص

 • صادرات آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 211-232]

 • صادرات غیر نفتی رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا) [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • صادرات غیر نفتی عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • صادرات غیر نفتی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایران ( 1352 الی 1387 ) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • صادرات کالاهای پتروشیمی اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش پتروشیمی ایران (رهیافت مارکوف سوئیچینگ) [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 202-231]

 • صادرات کالاهای صنعتی اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • صادرات نفتی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایران ( 1352 الی 1387 ) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • صرف بازده سهام بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 48-104]

 • صرف بازدهی بازار بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 48-104]

 • صنایع چوب بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388 [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 100-131]

 • صنایع صادراتی مقایسه تأثیر پذیری بازدهی سهام صنایع منتخب صادراتی و وارداتی از نوسانات نرخ ارز [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 93-132]

 • صنایع کاغذ بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388 [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 100-131]

 • صنایع نساجی استان یزد بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • صنایع وارداتی مقایسه تأثیر پذیری بازدهی سهام صنایع منتخب صادراتی و وارداتی از نوسانات نرخ ارز [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 93-132]

 • صندوق‌ سرمایه‌‏گذاری در سهام بررسی بازار سرمایه ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازدهی سالانه صندوق‏‏های سرمایه‏گذاری مشترک [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 128-152]

 • صنعت بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • صنعت بانکداری مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • صنعت بانکی بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکداری ایران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 81-104]

 • صنعت بیمه رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 69-87]

 • صنعت بیمه بررسی کارایی شرکت‌های بیمه از منظر ابعاد انسانی، فنی و مالی جهت توانمند‌سازی صنعت بیمه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 167-192]

 • صنعت خودرو تأثیرنوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • صنعت خودرو تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت‌های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 187-210]

 • صورت‌های مالی تجدید ارائه ‌شده بررسی اهمیت استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکت‏ها [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 175-201]

 • صوری شدن معاملات ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 40-68]

ض

 • ضرایب متغیر با زمان هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 200-228]

 • ضریب جینی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد (مطالعه موردی در کشورهای منتخب) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • ضریب جینی بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 1-26]

 • ضریب خسارت بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • ضریب نفوذ بیمه بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

 • ضریب نفوذ بیمه تاثیر جهانی شدن بر توسعه بیمه‌‌‌‌های بازرگانی: مطالعه مقایسه ای بین کشورهای چشم انداز ایران و توسعه یافته [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 47-82]

 • ضریب واکنش سود بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 17، شماره 33، 1389]

ظ

 • ظرفیت اعتباری مقایسه کارایی مدل‏های کلاسیک و شبکه‌های عصبی در برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان شواهدی از بانک تجارت [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 88-115]

ع

 • عبور نرخ ارز بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی: با تاکید بر تغییرات رژیمی [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 267-292]

 • عدم اطمینان مدل بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 86-105]

 • عرضه اولیه سهام ارتباط بین ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • عطف‌به‌ما‌سبق‌شدن مفهوم و آثار بطلان‌نسبی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • علیت بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس) [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 136-163]

 • علیت گرنجر بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از مدل تصیح خطا(VECM) و علیت گرنجر [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 208-229]

 • علیت گرنجری بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • عملکرد بانک‌ها اثر ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک‌ها: با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 223-248]

 • عملکرد بیمه بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 45-76]

 • عملکرد پایدار اجتماعی تحلیل عملکرد پایدار اجتماعی و تأثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 155-196]

 • عملکرد شبکه بانکی بررسی و پیش‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 153-174]

 • عملکرد شرکت ارتباط بین ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • عملکرد شرکت‌ها ارتباط مولفه‌های ساختار مالکیت با سیاست‌های جسورانه مالیاتی و نقش تعدیل‌گر عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 243-266]

 • عملکرد صنعت بیمه بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

 • عملکرد مالی احصاء مولفه‌های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌های منتخب [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 83-110]

 • عوامل ارادی و غیر ارادی اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران در ایران [دوره 17، شماره 34، 1389]

غ

 • غیرنفتی بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد) [دوره 17، شماره 31، 1389]

ف

 • فرار مالیاتی اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 111-134]

 • فراریت نرخ ارز تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • فراوانی منابع بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 90-114]

 • فرصت های سرمایه گذاری بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 210-233]

 • فرضیه بازار کارا بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیست مهای آشوبناک [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • فرضیه بازار کارا (EMH) آزمون فرضیه کارایی بازار ارز : مطالعه موردی ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • فرهنگ بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • فرهنگ سهامداری بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 30-44]

 • فروش دارایی های ثابت تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 19-44]

 • فروش مواد و کالا تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 19-44]

 • فساد اثر حجم نقدینگی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه منا [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 165-192]

 • فسادمالی مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد) [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 215-238]

 • فصلی کردن فصلی کردن سری‌های زمانی (مطالعه موردی درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و نقدینگی) [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • فضا بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم‌انباشتگی وکالمن فیلتر [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 51-76]

 • فضا گذاری تحلیلی بر ساختار قطع بندی (Denomination) و فضا گذاری (Spacing) پول در ایران بر اساس روش D-METRIC [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 313-335]

 • فعالیت بانک ها بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 92-1384) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 237-262]

 • فقر بررسی تاثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (مطالعه موردی ایران1363-83) [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • فیلتر کالمن بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • فیلتر کالمن هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 200-228]

 • فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برآورد حباب قیمتی در بازار ارز ایران با استفاده از الگوی فضای حالت غیرخطی: کاربردی از فیلترکالمن نقطه سیگما (SPKF) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 33-50]

 • فیلتر هودریک پرسکات بررسی تاثیر شوک‌های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران [دوره 17، شماره 33، 1389]

ق

 • قاعده پولی بهینه رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگر [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 95-120]

 • قاعده تیلور بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 155-180]

 • قاعده تیلور و مک‌کالوم هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 200-228]

 • قرارداد مفهوم و آثار بطلان‌نسبی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • قراردادهای مالی دولتی نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • قطع بندی تحلیلی بر ساختار قطع بندی (Denomination) و فضا گذاری (Spacing) پول در ایران بر اساس روش D-METRIC [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 313-335]

 • قیمت بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • قیمت تک محموله ای نفت خام بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس) [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 136-163]

 • قیمت سکه طلا سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • قیمت سکه طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 57-73]

 • قیمت سهام بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیست مهای آشوبناک [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • قیمت سهام سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • قیمت سهام تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت‌های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 187-210]

 • قیمت شرکت های مشابه مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • قیمت صادراتی بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • قیمت طلا عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 83-99]

 • قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای دارایی‌های سرمایه‌ای مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از تغییرات زمانی کواریانس‌های شرطی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 1-29]

 • قیمت گذاری ظرفیت امکان سنجی ایجاد بازار ظرفیت انرژی الکترسیته برای مشترکین پر مصرف در بورس انرژی ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 182-209]

 • قیمت مسکن سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • قیمت نفت بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • قیمت نفت تحلیل عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا با استفاده‏از مدل های رگرسیون سوئیچینگ مارکف و شبکه عصبی [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 121-146]

 • قیمت نفت خام تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • قیمت نقدی بررسی وجود پدیدة بازگشت به میانگین و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی گازطبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن‌بک [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 159-200]

 • قیمت نقدی نفت بررسی اثر بازدهی آسایش بر استخراج نفت در میدان نفت شنی:کاربرد اختیارات واقعی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 45-83]

 • قیمتهای نسبی بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • قیمت هدانیک تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد با داده‌های مقطعی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • قیمت واردات بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی: با تاکید بر تغییرات رژیمی [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 267-292]

ک

 • کاپولا بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با دارایی‌های متنوع [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 249-278]

 • کارآفرینی احصاء مولفه‌های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌های منتخب [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 83-110]

 • کارآفرینی شرکتی احصاء مولفه‌های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌های منتخب [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 83-110]

 • کارآیی بررسی کارائی سیستم بانک های تجاری و تخصصی در طرح بنگاه های زود بازده کوچک و کار آفرین درتوسعه تعاون (استان اردبیل) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • کارایی مقیاس بهینه فعالیت و پایداری کارایی فنی بانک‌های تجاری ایران با کاربرد تحلیل پنجره‌ای داده‌ها در دوره (1385-1370) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • کارایی بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • کارایی بررسی تاثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی( مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • کارایی ارزیابی کارایی انرژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت سیمان) [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 106-120]

 • کارایی اطلاعاتی بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • کارایی اقتصادی بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 74-99]

 • کارایی انسانی بررسی کارایی شرکت‌های بیمه از منظر ابعاد انسانی، فنی و مالی جهت توانمند‌سازی صنعت بیمه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 167-192]

 • کارایی تخصیصی بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 74-99]

 • کارایی فنی رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • کارایی فنی بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 74-99]

 • کارایی مالی بررسی کارایی شرکت‌های بیمه از منظر ابعاد انسانی، فنی و مالی جهت توانمند‌سازی صنعت بیمه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 167-192]

 • کارایی هزینه بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکداری ایران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 81-104]

 • کالمن بررسی اثر بازدهی آسایش بر استخراج نفت در میدان نفت شنی:کاربرد اختیارات واقعی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 45-83]

 • کالمن فیلتر بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم‌انباشتگی وکالمن فیلتر [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 51-76]

 • کالیبره کردن اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 1-29]

 • کانسلیم انتخاب سهام برتر با بکارگیری استراتژی کانسلیم و کاربرد ابر ایچیموکو در تشخیص زمان ورود و خروج به این سهام [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 77-108]

 • کسری بودجه بررسی تأثیر بیثباتی اقتصادی باتأکید بر کسری (مازاد) بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • کسری بودجه درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

 • کشش تقاضای پول برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 1-26]

 • کشف قیمت بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس) [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 136-163]

 • کشمش بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • کشورهای اسلامی بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990-2010 [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 1-28]

 • کشورهای اسلامی عضو منا اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 201-218]

 • کشورهای برگزیده صادرکننده نفت بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تأکید بر حکمرانی خوب [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 133-158]

 • کشورهای توسعه‌یافته تاثیر جهانی شدن بر توسعه بیمه‌‌‌‌های بازرگانی: مطالعه مقایسه ای بین کشورهای چشم انداز ایران و توسعه یافته [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 47-82]

 • کشورهای چشم انداز ایران تاثیر جهانی شدن بر توسعه بیمه‌‌‌‌های بازرگانی: مطالعه مقایسه ای بین کشورهای چشم انداز ایران و توسعه یافته [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 47-82]

 • کشورهای در حال توسعه تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال درایران (وبرخی کشورهای درحال توسعه) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • کشورهای در حال توسعه بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • کشورهای در حال توسعه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 225-250]

 • کشورهای درحال توسعه تبیین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی(مطالعه موردی: کشورهای درحال‌توسعه منتخب) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 201-224]

 • کشورهای صادرکننده نفت بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 90-114]

 • کشورهای صادرکننده نفت و گاز نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • کشورهای عضو اوپک بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت‌ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 233-255]

 • کشورهای عضو اوپک نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام‌های ارزی بر تولید و قیمت [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 1-42]

 • کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 26-45]

 • کشورهای مصرف‌کننده نفت و گاز نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • کشورهای منا بررسی مقایسه‏ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 29-47]

 • کشورهای منا بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 22-39]

 • کفایت سرمایه شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 197-242]

 • کلمات کلیدی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمودی اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 201-218]

 • کلیدواژه: آزادسازی مالی تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 27-44]

 • کمبود دارایی مالی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کمبود دارایی های مالی در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 91-110]

 • کنترل بهینه تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پای ه خرد [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • کنترل بهینه رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگر [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 95-120]

 • کنترل بهینه تحلیل غیر‌خنثایی اثرات سیاست‌های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم‌یافته در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 109-136]

 • کنترل تورم بررسی میزان موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی در کنترل تورم در کشورهای منتخب [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 43-72]

 • کواریانس‌های شرطی مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از تغییرات زمانی کواریانس‌های شرطی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 1-29]

 • کیفیت حسابرسی بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 64-90]

 • کیفیت سود بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • کیفیت مقرراتگذاری بیمه بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

 • کیفیت نهادی بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 26-45]

گ

 • گارچ چند متغیره-تصریح بک بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس) [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 136-163]

 • گارچ نامتقارن تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 135-160]

 • گاز دی‌اکسیدکربن بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز CO2 در ایران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 147-170]

 • گاز طبیعی بررسی وجود پدیدة بازگشت به میانگین و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی گازطبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن‌بک [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 159-200]

 • گردشگری بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • گشتاور تعمیم یافته اثر حجم نقدینگی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه منا [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 165-192]

 • گشتاورهای تعمیم یافته اثر توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار: کاربردی از همجمعی در داده‌های پانل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 252-271]

ل

 • لاجیت بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 225-250]

م

 • مارکوف سوییچینگ بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 205-236]

 • مازندران ارزیابی اقتصادی وسایل ‏نقلیه حمل و نقل جاده‌ای مسافر در مازندران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • مالکیت دولت بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 210-233]

 • مالکیت متمرکز بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 124-149]

 • مالکین نهادی بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 116-135]

 • مالیات بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • مالیات بررسی میزان تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • مالیه خرد مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • متغیر ابزاری آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 100-122]

 • متغیر زمینه‌ای تغییر تاثیر عوامل زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرایند خصوصی‌سازی در سازمان‌ها [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • متغیر مجازی تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 175-199]

 • متغیرهای حسابداری متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام (قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کمبود دارایی های مالی در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 91-110]

 • متغیرهای کلان اقتصادی تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 175-199]

 • محتوای اطلاعاتی سود بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 86-105]

 • مخابرات خصوصی‌سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجان‌شرقی و نقش آن در کاهش هزینه‌ها [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • مخارج تحقیق و توسعه اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • مخارج جاری دولت اندازه بهینه دولت از منظر دستیابی به حداکثر رفاه اقتصادی در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 127-155]

 • مخارج جاری دولت بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی با تاکید بر مقیاس-زمان [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 1-28]

 • مخارج دولت آزمون خنثایی پول در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران با تاکید برتکانه های پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 46-82]

 • مخارج دولت بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • مخارج س رمایه گذاری دولت بررسی تاثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی) بر توسعه انسانی: با استفاده از الگوی دادههایی تابلویی [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • مخارج مصرفی دولت بررسی تاثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی) بر توسعه انسانی: با استفاده از الگوی دادههایی تابلویی [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • مدل ANN طبقه‏بندی JEL: C23 بررسی و پیش‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 153-174]

 • مدل DCC آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • مدل EGARCH بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • مدل GARCH مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • مدلGARCH-M تأثیرنوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • مدل Kohonen بررسی و پیش‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 153-174]

 • مدل Panel Data بررسی و پیش‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 153-174]

 • مدل آرفیما بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 21-48]

 • مدل آرمی اندازه بهینه دولت از منظر دستیابی به حداکثر رفاه اقتصادی در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 127-155]

 • مدل اقتصادسنجی توبیت بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 189-216]

 • مدل اورنشتاین-اوهلن بک بررسی وجود پدیدة بازگشت به میانگین و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی گازطبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن‌بک [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 159-200]

 • مدل پنل پویا بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب نفتی با استفاده از مدل پنل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 150-174]

 • مدل پیش‌بینی سود اسلوان بررسی اهمیت استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکت‏ها [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 175-201]

 • مدل تحلیل دوره نگار بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 21-48]

 • مدل تصحیح خطا تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • مدل تصحیح خطا برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 1-26]

 • مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس) [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 136-163]

 • مدل تصحیح خطای پانل مقایسه تأثیر پذیری بازدهی سهام صنایع منتخب صادراتی و وارداتی از نوسانات نرخ ارز [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 93-132]

 • مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پای ه خرد [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • مدل تلاطم تصادفی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 49-80]

 • مدل جاذبه بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990-2010 [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 1-28]

 • مدل جاذبه تعمیم یافته پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • مدل چندمتغیره ی آمیخته بررسی تأثیر هم زمان برخی عوامل بر وضعیت فقر و درآمد خانوار و وضع فعالیت اقتصادی سرپرستان خانوار [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 171-189]

 • مدل خودرگرسیون برداری نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 1-32]

 • مدل خودرگرسیون برداری تعمیم یافته بیزین ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح ‌برداری اصلاح ‌شده عاملی بیزین (FABVAR) [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 152-181]

 • مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 1-18]

 • مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کمبود دارایی های مالی در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 91-110]

 • مدل ضرایب تصادفی بررسی تأثیر هم زمان برخی عوامل بر وضعیت فقر و درآمد خانوار و وضع فعالیت اقتصادی سرپرستان خانوار [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 171-189]

 • مدل فضای حالت غیرخطی برآورد حباب قیمتی در بازار ارز ایران با استفاده از الگوی فضای حالت غیرخطی: کاربردی از فیلترکالمن نقطه سیگما (SPKF) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 33-50]

 • مدل فلتهام- اولسن بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • مدل قیمت‌‌گذاری دارایی های سرمایه‌ای بررسی و مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با رویکردهای متفاوت به ریسک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 146-166]

 • مدل کاپلان-میر مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 88-123]

 • مدل کاکس مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 88-123]

 • مدل کسب‌وکار شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 197-242]

 • مدل گارچ بک بررسی سرایت نوسان بین بازارهای بورس ایران، هند و ترکیه با استفاده از مدل گارچ بک [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 77-92]

 • مدل لاجیت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 107-127]

 • مدل معادلات ساختاری اثر ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک‌ها: با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 223-248]

 • مدلهای ARDL تأثیرنوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • مدل های سوئیچینگ مارکوف اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش پتروشیمی ایران (رهیافت مارکوف سوئیچینگ) [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 202-231]

 • مدل‌های غیرخطی پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 1-28]

 • مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 45-63]

 • مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • مدل واکنش نامتقارن بررسی و مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با رویکردهای متفاوت به ریسک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 146-166]

 • مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن‌آوری شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریان [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • مدیریت ریسک مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • مدیریت ریسک‌ کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • مدیریت سود فرصت‌طلبانه معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 105-134]

 • مدیریت سود کارا معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 105-134]

 • مراکز تصمیم گیری بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • مربوط بودن سود تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 19-44]

 • مرزهای کارا بهینه سازی پرتفوی به کمک رهیافت Bayesian MGARCH مبتنی بر تبدیل موجک [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 133-164]

 • مرغ و تخم‌مرغ ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • مزایای مورد انتظار بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • مزیت نسبی تعیین مزیت نسبی تولید کلزای آبی در استان چهارمحال‌وبختیاری [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • مسئله معکوس مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد) [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 215-238]

 • مسکن بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • مسکن تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد با داده‌های مقطعی [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • مشارکت بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 30-44]

 • مشتری شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریان [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • مشتری داخلی سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه ( بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • مصرف انرژی بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت‌ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 233-255]

 • مصرف انرژی بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب نفتی با استفاده از مدل پنل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 150-174]

 • مصرف زغال سنگ بررسی رابطه‌ی بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • مطالبات بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 189-216]

 • معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از تغییرات زمانی کواریانس‌های شرطی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 1-29]

 • معادلات ساختاری تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 27-44]

 • معاملات با اشخاص وابسته تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 19-44]

 • معامله با اشخاص وابسته معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 105-134]

 • معوقه های بانکی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • مقررات زدای ی نظریه RBC و بحران اخیر مالی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • مقررات زدایی تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • مقرراتگذاری بیمه بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

 • مقیاس زمان بهینه سازی پرتفوی به کمک رهیافت Bayesian MGARCH مبتنی بر تبدیل موجک [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 133-164]

 • ملت مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • منابع ارزان قیمت بانکی رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 135-154]

 • منابع بانکی رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیسTOPSIS)) [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 44-62]

 • منابع تجدیدپذیر بررسی و ارزیابی مالی تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 105-126]

 • منابع تجدیدپذیر ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 85-106]

 • منابع عرضه انرژی نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • منابع فسیلی ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 85-106]

 • منحنی زیست‌محیطی کوزنتس بررسی رابطه‌ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX) [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • منحنی زیست محیطی کوزنتس توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز CO2 در ایران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 147-170]

 • منحنی فیلیپس استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 111-132]

 • منحنی فیلیپس هایبرید کینزی های جدید بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی‌های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 115-134]

 • مواد مخدر ارزیابی هزینه‌های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 135-166]

 • موجک بهینه سازی پرتفوی به کمک رهیافت Bayesian MGARCH مبتنی بر تبدیل موجک [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 133-164]

 • موجودی‌سرمایه نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • میانگین گیری بیزی بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • میل نهایی به مصرف برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران [دوره 16، شماره 29، 1388]

ن

 • نئوکینزین ها نظریه RBC و بحران اخیر مالی [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • نااطمینانی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 49-80]

 • نااطمینانی اقتصاد کلان بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی: با تاکید بر تغییرات رژیمی [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 267-292]

 • نا اطمینانی پارامتر تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پای ه خرد [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • نااطمینانی تورم اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350)) [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • نااطمینانی تورم تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 135-160]

 • نااطمینانی تورمی ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 45-63]

 • نااطمینانی نرخ ارز تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نابرابری درآمدی بررسی عدم تقارن نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، در دوره زمانی 1385-1358) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • نابرابری مخارج مصرفی بررسی عدم تقارن نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، در دوره زمانی 1385-1358) [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • ناسازگاری زمانی بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم‌انباشتگی وکالمن فیلتر [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 51-76]

 • نرخ ارز بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • نرخ ارز سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • نرخ ارز تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت‌های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 187-210]

 • نرخ ارز آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نرخ ارز تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نرخ ارز درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

 • نرخ ارز مقایسه تأثیر پذیری بازدهی سهام صنایع منتخب صادراتی و وارداتی از نوسانات نرخ ارز [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 93-132]

 • نرخ ارز بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از الگوی NARDL) [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 167-200]

 • نرخ ارز بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 73-94]

 • نرخ ارز اسمی بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی با تاکید بر مقیاس-زمان [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 1-28]

 • نرخ ارز تعادلی اساسی برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 183-207]

 • نرخ ارز واقعی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 49-80]

 • نرخ ارز واقعی استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 111-132]

 • نرخ بازده نرخ بازدهی فعالیتهای تحقیق وتوسعه و سرمایه گذاری فیزیکی در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 4، 1391]

 • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکت های خودرو، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • نرخ بازده سرمایه گذاری رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکت های خودرو، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • نرخ بهره درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

 • نرخ بهره بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 73-94]

 • نرخ بهره اسمی تحلیل غیر‌خنثایی اثرات سیاست‌های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم‌یافته در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 109-136]

 • نرخ بهره واقعی تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 27-44]

 • نرخ بیکاری بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • نرخ تورم بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی‌های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 115-134]

 • نرخ تورم تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورّم در ایران: رهیافت فضا-حالت [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 219-238]

 • نرخ تورم بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 29-46]

 • نرخ رشد مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • نرخ رشد اقتصادی بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 29-46]

 • نرخ رشد بخش غیرنفتی نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • نرخ سود تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورّم در ایران: رهیافت فضا-حالت [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 219-238]

 • نرخ سود اوراق مشارکت بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده‌های بانکی(با تاکید برنرخ سود اوراق مشارکت:1367-1387) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • نرخ مؤثر مالیاتی ارتباط مولفه‌های ساختار مالکیت با سیاست‌های جسورانه مالیاتی و نقش تعدیل‌گر عملکرد مالی شرکت‌ها [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 243-266]

 • نرخ موثر دلار تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • نرخ واقعی ارز بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388 [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 100-131]

 • نرخ وصول بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 189-216]

 • نرم افزار کامفار بررسی و ارزیابی مالی تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی در ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 105-126]

 • نرم افزار کامفار ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 85-106]

 • نسبت(P/B) مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه [دوره 17، شماره 32، 1389]

 • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 48-104]

 • نسبت جاری تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 107-127]

 • نسبت های اهرمی بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 210-233]

 • نسبت‌های مالی شرکت‌ها تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) طی برنامه سوم توسعه [دوره 17، شماره 33، 1389]

 • نسبت های مبتنی بر جریان وجه نقد بررسی رابطه بین شاخ صهای نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرک تها ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • نسبت واریانس بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • نظارت مالی اجرایی نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • نظارت مالی تقنینی نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • نظام ارزی نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام‌های ارزی بر تولید و قیمت [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 1-42]

 • نظام ارزی ثابت معتبر بررسی میزان موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی در کنترل تورم در کشورهای منتخب [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 43-72]

 • نظام بانکی عوامل تعیین‌کنندۀ سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک‌پذیری [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 1-20]

 • نظام راهبری تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 107-127]

 • نظام مالی اسلامی بررسی کاربردپذیری اوراق بهادار شناور جهت توسعه نظام مالی ایران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 67-85]

 • نظام ملی نوآوری کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 259-286]

 • نظریه آشوب پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 1-28]

 • نظریه آشوب بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نظریه ارزش فرین بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با دارایی‌های متنوع [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 249-278]

 • نظریه پولی پساکینزی‌ آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 100-122]

 • نفت خام شاخص جهانی بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 219-243]

 • نفت خام متوسط تگزاس غربی (WTI) بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس) [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 136-163]

 • نقد شوندگی بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 48-104]

 • نقدینگی بررسی بازار سرمایه ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازدهی سالانه صندوق‏‏های سرمایه‏گذاری مشترک [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 128-152]

 • نقدینگی درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

 • نقدینگی نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 1-32]

 • نقدینگی اثر حجم نقدینگی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه منا [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 165-192]

 • نقدینگی پیش بین ی شده تاثیر نقدینگی پی شبینی شده و پی شبینی نشده بر رشد اقتصادی ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • نقدینگی پیش بینی نشده تاثیر نقدینگی پی شبینی شده و پی شبینی نشده بر رشد اقتصادی ایران [دوره 19، شماره 3، 1391]

 • نهاد مقرراتگذار بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

 • نهادهای مالی بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی (واسطه -های مالی) با توجه به الگوهای توسعه‌سازمانی (موردمطالعه: بانک های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی) [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نهادهای نظارتی نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن [دوره 18، شماره 1، 1390]

 • نوآوری بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 22-39]

 • نوسان بررسی سرایت نوسان بین بازارهای بورس ایران، هند و ترکیه با استفاده از مدل گارچ بک [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 77-92]

 • نوسانات مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • نوسانات رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 135-154]

 • نوسانات بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی با تاکید بر مقیاس-زمان [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 1-28]

 • نوسانات تجاری بررسی اثر شوک‌های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم‌های مختلف ارز با استفاده از روش VAR ساختاری در کشورهای در حال توسعه [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 59-87]

 • نوسانات چرخه های تجاری بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 92-1384) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 237-262]

 • نوسانات شاخص سهام اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 57-73]

 • نوسانات قیمت طلا تحلیل عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا با استفاده‏از مدل های رگرسیون سوئیچینگ مارکف و شبکه عصبی [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 121-146]

 • نوسانات قیمت نفت بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • نوسانات نرخ ارز اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا [دوره 22، شماره 9، 1394، صفحه 57-73]

 • نیروگاه برق امکان سنجی ایجاد بازار ظرفیت انرژی الکترسیته برای مشترکین پر مصرف در بورس انرژی ایران [دوره 21، شماره 7، 1393، صفحه 182-209]

 • نیروی‌کار نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • نیروی کار بررسی تأثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس [دوره 17، شماره 34، 1389]

و

 • واردات دو جانبه بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات دو جانبه ایران و ترکیه با استفاده از روش ARDL [دوره 21، شماره 8، 1393، صفحه 232-258]

 • واردات کالاها و خدمات رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا) [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • واژگان کلیدی: پیش بینی بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 21-48]

 • وضع فعالیت اقتصادی بررسی تأثیر هم زمان برخی عوامل بر وضعیت فقر و درآمد خانوار و وضع فعالیت اقتصادی سرپرستان خانوار [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 171-189]

 • وضعیت فقر و درآمد خانوار بررسی تأثیر هم زمان برخی عوامل بر وضعیت فقر و درآمد خانوار و وضع فعالیت اقتصادی سرپرستان خانوار [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 171-189]

 • وقفه‎های توزیعی بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران [دوره 26، شماره 17، 1398، صفحه 1-26]

 • ویژگی های ساختاری تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی درکشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد داده های تابلویی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 164-186]

ه

 • هدف‌گذاری تورم هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 200-228]

 • هدف‌گذاری قیمت دارایی ها سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 2، 1390]

 • هدفمندسازی بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • هدفمندسازی بررسی میزان تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • هزینه سرمایه تحلیل عملکرد پایدار اجتماعی و تأثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 18، 1398، صفحه 155-196]

 • هزینه مراجعه به بانک ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 217-234]

 • هزینه های سیستم قضایی ارزیابی هزینه‌های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 135-166]

 • هم انباشتگی تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا [دوره 17، شماره 30، 1389]

 • هم انباشتگی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 1-29]

 • هم انباشتگی پانل مقایسه تأثیر پذیری بازدهی سهام صنایع منتخب صادراتی و وارداتی از نوسانات نرخ ارز [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 93-132]

 • هم انباشتگی پانلی و منحنی زیست محیطی کوزنتس مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیل مبتنی بر داده های پانل [دوره 16، شماره 29، 1388]

 • هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392) [دوره 25، شماره 16، 1397، صفحه 251-274]

 • همبستگی رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 135-154]

 • همبستگی شرطی پویا بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با دارایی‌های متنوع [دوره 27، شماره 19، 1399، صفحه 249-278]

 • هم‌جمعی برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی [دوره 20، شماره 5، 1392، صفحه 1-26]

 • هم‌جمعی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 25، شماره 15، 1397، صفحه 49-80]

 • همجمعی بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970) [دوره 17، شماره 34، 1389]

 • همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • همگرایی بلندمدت بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386) [دوره 17، شماره 31، 1389]

 • هموارسازی بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 155-180]

ی

 • یادگیری ماشینی کاربرد روش k- نزدیک ترین همسایه در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 20، شماره 6، 1392، صفحه 48-66]

 • یارانه بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]

 • یارانه بررسی میزان تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در استان خراسان رضوی [دوره 22، شماره 10، 1394]