نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از آرمان‌های مشترک در بین جوامع در تمامی دوران‌ها رشد و توسعه اقتصادی بوده است. لذا توجه به عواملی که منجر به بهبود این هدف شود اهمیت بسیاری دارد. از جمله بخش‌هایی که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند می‌توان به صنعت بیمه اشاره نمود. از جمله شیوه‌هایی که منجر به رشد و توسعه صنعت بیمه می‌گردد می‌توان به رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه نمود زیرا رتبه‌بندی منجر به شفاف‌سازی، افزایش کارایی و رقابت غیر قیمتی در بازار منجر می‌شود.
با محور قرار دادن این هدف، پژوهش حاضر به رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی در سال‌های 1391 و 1392 بر اساس شاخص‌های حق بیمه دریافتی، تعداد بیمه نامه، تعداد و نسبت خسارت به روش Topsis می‌پردازد. آمار مورد نیاز از شرکت‌های بیمه استان تهیه شده است. به منظور تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها از روش AHP استفاده شده است.
نتایج بررسی نشان می‌دهد شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی رتبه نخست را در هر دو سال متوالی در بین 13 شرکت بیمه استان کسب نموده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image