نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

وسایل نقلیه جاده‏ای نقش مهمی در جا‏به‏جایی مسافر در کشور دارد. این مقاله در پی ارزیابی اقتصادی اتوبوس، مینی‏بوس و سواری‏های کرایه‏ای بین شهری استان مازندران از دید بخش عمومی و خصوصی می‏باشد.
نسبت منفعت- هزینه ، کارایی تعدیل شده هزینه ، سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال و بهره‏وری تعدیل شده (جزئی) نیروی کار ، معیارهای مورد استفاده در این تحقیق است که در ارزیابی از دید بخش عمومی، خصوصی و یا هردو آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. آمارهای مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه توسط مسافرین، رانندگان و بنگاه‏های حمل مسافر در استان تامین شده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که اتوبوس‏ها از نظر بهره‏وری تعدیل شده نیروی کار؛ مینی‌بوس‏ها از لحاظ اقتصادی بودن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و کارایی تعدیل شده هزینه و بالاخره سواری‏های کرایه‏ای از لحاظ نیاز به سرمایه کمتر جهت ایجاد اشتغال برای نیروی کار بر دیگر وسایل نقلیه برتری دارند

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image