اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری
سردبیر: دکتر محمود هوشمند
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۸۴۵۲
شاپا آنلاین: ۲۲۵۱-۸۴۵۲
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل جنتی
 • ام البنین جلالی
 • بهزاد کاردان
 • حسین بوستان
 • حمیدرضا ایزدی
 • داریوش حسنوند
 • عباسعلی لطفی
 • عبدالرضا اسعدی
 • عزیز احمدزاده
 • علی امامی میبدی
 • فرزانه احمدیان یزدی
 • محمد سلیمانی
 • محمود هوشمند
 • مصطفی شمس الدینی
 • مهدی حاج امینی
 • ناهید رجب زاده
 • وحید ارشدی
 • پروین تشکری صالح

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران

نظر دهمرده, مرضیه اسفندیاری, زهره اسکندری پور
بازدید: 23

تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

مهدی صالحی, محمد رضا عباس زاده, مصطفی زنگی آبادی, الهه خدامرادی
بازدید: 12

بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

میترا سیدزاده, محمد حسین مهدوی عادلی, مهدی بهنامه, تقی ابراهیمی سالاری
بازدید: 9
بازدید: 53