نام داور

سمت / سازمان

آرین پور، آرش

مؤسسه آموزش عالی عطار

آزادی نژاد، علی

دانشگاه آیت الله حایری میبد

آقایی، مجید

دانشگاه مازندران

آقایی طوق، مسلم

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

آهنگری، عبدالمجید

دانشگاه اهواز

ابراهیمی، سجاد

پژوهشکده پولی بانکی

ابراهیمی سالاری، تقی

دانشگاه فردوسی مشهد

احمدزاده، خالد

دانشگاه کردستان

احمدزاده، عزیز

پژوهشکده بیمه

احمدیان یزدی، فرزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

احمدی شادمهری، طاهر

دانشگاه فردوسی مشهد

اربابیان، شیرین

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ارشدی، علی

پژوهشکده پولی

ارشدی، وحید

دانشگاه فردوسی مشهد

اسعدی، عبدالرضا

دانشگاه آزاد اسلامی

اسماعیلیان، زهرا

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

اشرف گنجویی، رضا

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اصغری، مریم

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

اقبالی، محمدعلی

دانشگاه صنعتی بیرجند

اکبریان، رضا

دانشگاه شیراز

امامی میبدی، علی

دانشگاه علامه طباطبایی

امیری، حسین

دانشگاه خوارزمی

امیری، میثم

دانشگاه علامه طباطبایی

انصاری سامانی، حبیب

دانشیار دانشگاه یزد

ایزدخواستی، حجت

دانشگاه شهید بهشتی

ایزدی، دکتر حمیدرضا

دانشگاه دریانوردی چابهار

باستان، مهدی

دانشگاه ایوان کی

بافنده ایمان دوست، صادق

پونا -هند--پیام نور

باقری پرمهر، شعله

خاتم

برادران حسن زاده، رسول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

برخورداری، سجاد

دانشگاه تهران

برزگری، جمال

دانشگاه یزد

بهنامه، مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

بوستان، حسین

دانشگاه بوشهر-هرمزگان

پارسا، حجت

دانشگاه خلیج فارس- بوشهر

پایتختی اسکویی، سیدعلی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تبریز

پورشهابی، فرشید

دانشگاه بجنورد

پورعبادالهان کویچ، محسن

دانشگاه تبریز

پیکارجو، کامبیز

علوم و تحقیقات

ترابی، مژگان

دانشگاه فردوسی مشهد

ترکی، لیلا

دانشگاه اصفهان

تشکری صالح، پروین

دانشگاه فردوسی مشهد

تقوی فرد، محمد تقی

دانشگاه علامه طباطبایی

تقی نژاد عمران، وحید

دانشگاه مازندران

جبارزاده کنگرلوئی، سعید

دانشگاه آزاد ارومیه

جباری کهنه شهری، امیر

دانشگاه زنجان

جعفری، علی محمد

دانشگاه تهران

جعفری صمیمی

 

جلالی، ام البنین

دانشگاه یزد

جلایی، سید عبدالمجید

دانشگاه اصفهان

جنتی، ابوالفضل

دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

جهانگیری، خلیل

دانشگاه ارومیه

جوزاریان، فیض اله

دانشگاه یاسوج

جوشن، ابراهیم

دانشگاه شهید بهشتی

چشمی، علی

دانشگاه فردوسی مشهد

حاج امینی، مهدی

دانشگاه یزد

حاضری، هاتف

دانشگاه محقق اردبیلی

حسن‌زاده، علی

پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران

حسنوند، داریوش

دانشگاه لرستان

حسینی، سیدمحمد

دفتر تبلیغات

حسینی، میرعبدا...

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

حسینی نسب، حسن

 

حصارزاده، سیدرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

حقیقت، جعفر

دانشگاه تبریز

حکیمی پور، نادر

پژوهشکده آمار تهران

حیدری، ابراهیم

دانشگاه خلیج فارس

خامسیان، فرزان

پژوهشکده بیمه

خداپرست مشهدی، مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

خدادادی، ولی

دانشگاه شهید چمران اهواز

خسروی، عبدالحمید

دانشگاه پیام نور

خلیل زاده، علی

بیمه پاسارگاد

خندان، عباس

دانشگاه ایتالیاsiena

خوراکیان، علی رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

خوشنودی، عبداله

دانشگاه بجنورد

دادجوی توکلی، عباس

دانشگاه مفید

درخشانی درآبی، کاوه

دانشگاه اراک

دشتبان فاروجی، مجید

دانشگاه بجنورد

دل انگیزان، سهراب

دانشگاه رازی کرمانشاه

دلیری، حسن

دانشگاه گلستان

دهقان دهنوی، محمد علی

دانشگاه علامه طباطبایی

رجب زاده، ناهید

دانشگاه فردوسی مشهد

رزمی، محمد جواد

دانشگاه فردوسی مشهد

رشیدی، محسن

دانشگاه لرستان

رضائی پیته نوئی، یاسر

دانشگاه گیلان

رضایی، ابراهیم

دانشگاه ارومیه

رضایی سلحشور، لیلا

 

رمضانپور، اسماعیل

دانشگاه گیلان

زارع بهنمیری، محمد جواد

دانشگاه مازندران

زمانی، زهرا

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

زمانیان، غلامرضا

دانشگاه سیستان و بلوچستان

زنده دل، احمد

دانشگاه آزاد نیشابور

سالاری، تکتم

استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

سجودی، سکینه

دانشگاه تبریز

سلمانی، بهزاد

دانشگاه تبریز

سلمانی بی‌شک، محمدرضا

دانشگاه تبریز

سلیمانی، محمد

دانشگاه امام صادق

سلیمی‌فر، مصطفی

دانشگاه فردوسی مشهد

سوری، امیر رضا

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

سیف الهی، ناصر

دانشگاه محقق اردبیلی

شاه حسینی، سمیه

دانشگاه علامه طباطبایی

شاهنوشی، ناصر

دانشگاه فردوسی مشهد

شریفی، امید

دانشگاه بوعلی سینا همدان

شمس الدینی، مصطفی

دانشگاه هرمزگان

شهیکی تاش، محمدنبی

گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

شیرافکن لمسو، مهدی

دانشگاه دریانوردی چابهار

صائمی، رحیم

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

صالح نیا، نرگس

دانشگاه فردوسی مشهد

صالحی، مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

صالحی آسفیجی، نورالله

شهید باهنر کرمان

صحنه، بهمن

دانشگاه گلستان

صلاحمنش، احمد

دانشگاه اهواز

طهرانچیان، امیرمنصور

دانشگاه مازندران

عادلی، امیدعلی

دانشگاه قم

عباسیان، عزت اله

دانشگاه همدان

عرب صالحی، مهدی

دانشگاه اصفهان

عرفانی، علیرضا

دانشگاه سمنان

علیزاده، محمد

دانشگاه لرستان

فتاحی، شهرام

دانشگاه رازی کرمانشاه

فخرحسینی، سیدفخرالدین

دانشگاه آزاد اسلامی

فرزانگان، الهام

دانشگاه بوعلی سینا همدان

فرهادیان، امیر

موسسه آموزش عالی خراسان

فضل زاده، علیرضا

دانشگاه تبریز

فطرس، محمد حسن

دانشگاه بوعلی سینا همدان

فلاحتی، علی

دانشگاه رازی

فیضی، مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

قائمی اصل، مهدی

دانشگاه خوارزمی

قزلباش، اعظم

 

قلی‌ زاده‌، دکتر علی‌اکبر

دانشگاه بوعلی همدان

کاردان، بهزار

دانشگاه فردوسی مشهد

کاظمی، مهین دخت

دانشگاه فردوسی مشهد

کریم زاده، مصطفی

دانشگاه فردوسی مشهد

کریمی، محمد شریف

دانشگاه رازی کرمانشاه

کشاورز، هادی

دانشگاه خلیج فارس

گرجی، ابراهیم

دانشگاه تهران

گریوانی، فاطمه

دانشگاه فردوسی مشهد

گودرزی، رحیم

دانشگاه آزاد ممسنی

گوهری، لیدا

دانشگاه فردوسی مشهد

لاری دشت بیاض، محمود

دانشگاه فردوسی مشهد

لشکری، محمد

دانشگاه پیام نور مشهد

لطفی، عباسعلی

دانشگاه فردوسی مشهد

لعل نظامی، حسین

شرکت بیمه پارسیان

لگزیان، محمد

Ferdowsi university of mashhad

محسنی، رضا

دانشگاه شهید بهشتی

محسنی زنوزی، سید جمال الدین

دانشگاه ارومیه

مدنی زاده، سید علی

دانشگاه صنعتی شریف

مرادی، مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

مرزبان، حسین

دانشگاه شیراز

مشرفی، رسام

دانشگاه شهیدبهشتی

مصطفوی، مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

ملک الساداتی، سعید

دانشگاه فردوسی مشهد

ممی پور، سیاب

خوارزمی

منصورفر، غلامرضا

دانشگاه ارومیه

مهدوی عادلی، مهدوی عادلی

 

مهدیلو، علی

دانشگاه تربیت مدرس

مهینی زاده، منصور

 

موسوی، سیدنعمت اله

دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

میرزامحمدی، سعید

دانشگاه علم و صنعت

میرعسکری، سید رضا

دانشگاه گیلان

نادمی، یونس

دانشگاه آیت ا... العظما بروجردی

ناهیدی امیرخیز، محمد رضا

دانشگاه آزاد واحد تبریز

ندیری، محمد

دانشگاه تهران (پردیس فارابی )

نصر اصفهانی، محمد

خوارزمی

نصیر زاده، فرزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

نظریان، رافیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نیازی محسنی، محسن

علوم تحقیقات تهران

نیکوقدم، مسعود

دانشگاه بجنورد

هاتفی، مجید

دانشگاه تهران

هادیان، ابراهیم

دانشگاه شیراز

هراتی، جواد

دانشگاه بجنورد

همایونی فر، مسعود

دانشگاه فردوسی مشهد

هوشمند، محمود

دانشگاه فردوسی مشهد

ورهرامی، ویدا

دانشگاه شهید بهشتی

وکیل الرعایا، یونس

دانشگاه ازاد اسلامی

یاری، حمید

پژوهشکده بیمه

یزدانی، مهدی

دانشگاه شهید بهشتی