نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف کشورهای در حال توسعه است. هر کشوری که توان تولیدی خود را افزایش دهد، می‌تواند رفاه جامعه را بهبود بخشیده و قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی پیدا کند. رشد اقتصادی از دو راه ممکن است؛ اول بکار بردن نهاده بیشتر برای تولید بیشتر که این راه باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. راه دوم تولید بیشتر با همان میزان نهاده ها و یا تولید فعلی با نهاده کمتر است؛ این راه بهبود کارایی را در بر می‌گیرد. بخش صنعت کشور سهم بالایی از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری کشور به خود اختصاص داده است و می تواند مبنای رشد اقتصادی کشور باشد. به همین دلیل شناخت کارایی فنی این بخش در برنامه‌ریزی رشد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی فنی بخش صنعت استان‌های کشور برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل استان‌های کشور رتبه‌بندی شدند. دوره تحلیل سال‌های 83-1375 را شامل می-شود. برای رتبه‌بندی استان‌هایی که کارایی آنها 100درصد است از روش اندرسون-پترسون استفاده شد. نتایج نشان داد که استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کرمان بالاترین کارایی فنی را دارا هستند. پس از آنها استان‌های صنعتی مثل تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی قرار دارند. میانگین کارایی فنی بخش صنعت 28 استان در فاصله زمانی 83-1375 برابر 62.7 درصد برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image