نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 خوارزمی

چکیده

سیاست مدیریت نرخ ارز کمک می‌کند تا بازار سهام از اثرات نرخ ارز در امان بماند؛ همان‌طور که برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون در نظر گرفتن نرخ ارز در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کنند، ولی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، قرار گرفتن در معرض نرخ ارز نامتقارن بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. درواقع اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص قیمت­های صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار در قالب مدل CAPM و با استفاده از الگوی وقفه­های توزیعی خود رگرسیونی غیرخطی (NARDL) به‌صورت ماهانه طی دوره زمانی فروردین‌ماه 1391 الی اسفندماه 1394 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تحت تأثیر شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز بوده و این اثرگذاری بر صنایع مختلف، متفاوت هست؛ به‌طوری‌که اثرات شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز در صنایع «زراعت»، «منسوجات»، «لاستیک»، «فنی و مهندسی»، «چرم»، «وسایل ارتباطی»، «محصولات فلزی»، «مواد دارویی»، «مواد شیمیایی» و «چند رشته‌ای صنعتی» به‌صورت متقارن است. درحالی‌که در صنایع «بانک»، «خودرو»، «فلزات اساسی»، «انتشارات و چاپ»، «دستگاه‌های برقی»، «رایانه»، «ابزار پزشکی»، «سیمان»، «مالی»، «غیرمالی»، «سرمایه‌گذاری‌ها»، «کاغذ»، «کانه غیرفلزی» و «ماشین‌آلات» در کوتاه‌مدت نامتقارن و در صنایع «کاشی و سرامیک» در بلندمدت نامتقارن است. همچنین در صنایع «انبوه‌سازی»، «فرآورده‌های نفتی»، «حمل‌ونقل»، «زغال‌سنگ»، «مواد دارویی»، «چوب»، «قند و شکر» و «مواد غذایی به‌جز قند»  در بلندمدت و کوتاه‌مدت نامتقارن است.

کلیدواژه‌ها

[1] Abunoori, A., Abdollahi, M., Hamzeh, M. (2012). Assess the dynamics of the relationship between exchange rate and stock index of Tehran Stock Exchange using bivariate GARCH model, Journal of Commerce, No. 65 (2) 65-86. (in Persian)
[2] Adam, A.M., Tweneboah, G. (2008). Foreign direct investment and stock market development: Ghaina evidence, MPRA Paper, http://mpra.ub.unimuenchen.
[3] Adjasi, C., Harvey, S. and Agyapong, D. (2008). Effect of exchange rate volatility on the Ghana stock exchange, African Journal of Accounting, economics,Finance and Banking Research, 3(3). pp.25-47.
[4] Alagidede, P., Panagiotidis, T., Zhang, X. (2010). Causal relationship between stock prices and exchange rate, Discussion paper NO.1.ISSN 1791-3144.
[5] Azman –Saini, W.N.W., Habibullah, M.S., Law, S. H., Dayang-Afizzah, A.M. (2006). Stock prices, Exchange rates and Causality in Malayisa, MPRA paper,No. 656.
[6] Beer, F., Hebein, F. (2008). An Assessment of the stock Market And Exchange rate Dynamics In Industrialized And Emerging Market, International Business of Economics Research Journal, 7(8). pp.59-70.
[7] Carlos Cuestas, J., Tang, B. (2015). Asymmetric Exchange Rate Exposure of Stock Returns, Sheffield Economic Research Paper Series.
[8] Chang, H., C. Su and Y. Lai. (2009). Asmmetric price Transmissions between the Exchange Rate and Stock Morket in Vietnam. International Research Journal of Finance and Economics,No 23, pp 104-113.
[9] Chinzara, Z. (2011). Macroeconomic Uncertainty and Conditional Stock Market Volatility in South Africa, South African Journal of Economics, 79(1). pp.27-49.
[10] Chue, T.K., Cook, D., 2008. Emerging market exchange rate exposure. Journal of Banking & Finance,32(7). 1349-1362
[11] Dominguez, K.M., Tesar, L.L. (2001). A Reexamination of Exchange-Rate Exposure. American Economic Review,91(2). 396-399
[12] Du, D., Hu, O. (2012). Exchange rate risk in the US stock market. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,22(1). 137-150
[13] Gan, C., Lee, M.,Yong, H.H. A., Zhang, J. (2006). Macroeconomic variables and stock market interactions: NEW ZEALAND evidence, Investment Management and Financial Innovations, 3(4). pp.89-101.
[14] Granger, C.W., Yoon, G., (2002). Hidden cointegration. University of California, Working Paper 2002-02.
[15] Heydari, H., Bashiri, S. (2012). Uncertainty investigate the relationship between real exchange rate and stock price index in Tehran Stock Exchange: Some Evidence from VAR-GARCH model, Economic Modeling Research, No. 9 (3) 71-92.
[16] Jorion, P. (1990). The exchange rate exposure of U.S. Multinationals, Journal of Business 63, pp.331–345.
[17] Merabian, A., Chegini, A. (2014). The effect of exchange rate fluctuations on the stock price in Iran, Journal of applied Economics, No. 13 (4) 65-78. (in Persian)
[18] Moradi, M., Farhadi Sharif Abadi, M., Eskandari, A. (2013). The effect of exchange rate variations on yields publishing industry in the Tehran Stock Exchange: Some Evidence from GARCH model, Journal publishing, No. 7 (2) . (in Persian)
[19] Morley, B. (2009). Exchange rates and Stock Prices in the long Run and Short Run, Working Paper .No5/09.
[20] Namdari, H. (2004). Master's Thesis, Exchange rate fluctuations and the impact on the boom and bust stock, University of Allameh Tabatabai (ra) . (in Persian)
[21] Olugbenga, Adaramola Anthony (2012). Exchange Rate Volatility and Stock Market Behavior: The Nigerian Experience, European Journal of business and Management, vol. 4, no. 5, pp. 31-39.
[22] Pan, M., Fok, R.C., Liu, Y.A. (2007). Dynamic linkages between exchange rates and stock prices: evidence from east Asian markets, International Review of Economics & Finance, 16(4). pp.503–520.
[23] Pedram, M. (2012). The effect of exchange rate fluctuations on the stock market volatility in Iran, Journal of Financial knowledge to analyze securities (financial studies), No. 15 (5) 83-96 . (in Persian)
[24] Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics,16(3). 289-326
[25] Purabdollahian Kovich, M., Asghar pur, H., Zolghadr, H. (2015). The relationship between stock prices and exchange rates in oil-exporting countries, Journal of Economic development policy, No. 4 (2) 61-86. (in Persian)
[26] Rasekhi, S., Jafari Samimi, A., Kian Ersi, Z., Shahrazi, M. (2013). The relationship between exchange rate fluctuation and volatility of stock using multivariate Garch, Journal of Quantitative Economics, No. 2 (10) 99-118. (in Persian)
[27] Salifu, Z, Osei, K, & Adjasi Charles, K.D. (2007). Foreign Exchange Risk Exposure of Listed Companies in Ghana. Journal of Risk finance, Volume: 8 Issue: 4: PP 380-393.
[28] Shin, Yongcheol, Yu, Byungchul and Greenwood-Nimmo, Matthew (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework, chapter 9 of "Festschrift in honor of Peter Schmidt: Econometric methods and applicationsm", Springer Science and Business Media, pp 281-314.
[29] Subair, K., Salihu, O.M. (2010). Exchange Rate Volatility and the Stock Market: The Nigerian Experience. www.aabri.com/OC2010Manuscripts/OC10113.pdf.
[30] Taheri, H., Sarem Saffari, M. (2011). Examines the relationship between exchange rate and price index of Tehran Stock Exchange: using ARDL approach, Journal of Economic Research, No. 60 (19) 63-79. (in Persian)
[31] Tehrani, R., Darikande, A., Navabi Zand, K., Aayan, A., Hoseini, H. (2013). Examines the relationship between exchange rate volatility and stock returns of exporting firms listed in the Tehran Stock Exchange, Journal of Financial knowledge to analyze securities (financial studies). No. 17 (6) 87-101. (in Persian)
[32] Yau, H.Y., Nieh, C.C. (2009). Testing for cointegration with threshold effect between stock prices and exchange rates in Japan and Taiwan, Japan and World Economy, 21(3). pp. 292–300.
[33] Zhao, H. (2010). Dynamic relationship between exchange rate and stock price: Evidence from China, Research in International Business and Finance, 24(2).pp.103-112.
CAPTCHA Image