نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان‌شرقی

چکیده

خصوصی‌سازی از جمله تدابیری است که دولت‌های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در می‌آورند و عمدتاً به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیستم نگهداری و بهره‌برداری مراکز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینه های شرکت سهامی مخابرات آذربایجان‌شرقی بررسی می‌کند. برای این منظور، مقایسه‌ای در زمینه‌های هزینه‌ سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداری نیروی انسانی بین 12 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و 12 مرکز واگذار نشده، در سال 1384، صورت گرفته است. مقایسه‌ها به کمک آزمون مجموع رتبه ها صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده دال بر کمتر بودن هزینه‌های مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فوق بوده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image