آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1891
تعداد پذیرش 378
تعداد پذیرش بدون داوری 201
تعداد عدم پذیرش 1271
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 893

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 356
تعداد مشاهده مقاله 309574
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 150115
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 70 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 118 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 232 روز
متوسط زمان داوری 66 روز
متوسط زمان پذیرش 100 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 166 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 71 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1876 روز
درصد پذیرش 20 %