آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1608
تعداد پذیرش 321
تعداد پذیرش بدون داوری 201
تعداد عدم پذیرش 1082
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 796

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 296
تعداد مشاهده مقاله 50113
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16206
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 70 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 167 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 243 روز
متوسط زمان داوری 80 روز
متوسط زمان پذیرش 50 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 176 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 75 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 517 روز
درصد پذیرش 20 %