آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1831
تعداد پذیرش 369
تعداد پذیرش بدون داوری 201
تعداد عدم پذیرش 1220
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 867

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 350
تعداد مشاهده مقاله 191914
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 94671
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 70 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 123 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 237 روز
متوسط زمان داوری 67 روز
متوسط زمان پذیرش 88 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 170 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1916 روز
درصد پذیرش 20 %