آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1761
تعداد پذیرش 348
تعداد پذیرش بدون داوری 201
تعداد عدم پذیرش 1178
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 844

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 331
تعداد مشاهده مقاله 137065
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 58100
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 70 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 134 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 243 روز
متوسط زمان داوری 71 روز
متوسط زمان پذیرش 75 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 172 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 484 روز
درصد پذیرش 20 %