نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

اقتصاددانان عقیده دارند که بانک مرکزی علاوه بر تعهد در مورد ثبات قیمت‌ها، برای ثبات مالی در سطح کلان اقتصاد نیز باید تمهیداتی را در نظر بگیرد. در مطالعات موجود بحث می‌شود که استقلال بانک مرکزی علاوه بر نقش آن در ثبات قیمت‌ها، موجب تسریع ثبات مالی می‌شود، به گونه‌ای که استقلال بانک مرکزی در مورد قاعده‌مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارت‌های موثر این نهاد در برابر بخش صنعت (استقلال نظارتی و قاعده‌مند)، برای دست‌یابی و حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد ضروری است.
این مطالعه رابطه بین استقلال بانک مرکزی و برخی از شاخص‌های ثبات مالی را با استفاده از یک الگوی داده‌های ترکیبی پویا طی دوره 2012-1980 در برخی از کشورهای نوظهور ارزیابی کرده است.
نتایج حاصل از برازش الگو نشان می‌دهند که متغیر استقلال بانک مرکزی اعم از سیاسی، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی‌ثباتی مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. علاوه‌براین، در مورد متغیرهای کنترلی نیز انتظارات نظری تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

[1] Acemoglu, D, S. Johnson, P. Querubin and J. Robinson. (2008). When Does Policy Reform Work? The Case of Central Bank Independence. NBER Working, Paper: 14033.
[2] Alesina, A. and A. Drazen. (1991). Why Are Stabilizations Delayed. American Economic Review, 81(5), 1170–1188.
[3] Arellano, M. and O. Bover. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-components Models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51.
[4] Arellano, M. and S. Bond. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.
[5] Arnone, M., B. Laurens, J. Segalotto and M. Sommer. (2007). Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends. IMF Working 07/88.
[6] Beck, T., A. Demirguc-Kunt and R. Levine. (2006). Bank Concentration, Competition, and Crises: first Results. Journal of Banking and Finance, 30(5), 1581–1603.
[7] Blundell, R. and S. Bond. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143.
[8] Caprio, G. and D. Klingebiel. (1996). Bank Insolvencies: Cross Country Experience. World Bank Policy Research Working Paper: 1620.
[9] Cihak, M. (2007). Central Bank Independence and Financial Stability. IMF, Mimeo.
[10] Cihak, M. (2010). Price Stability, Financial Stability, and Central Bank Independence. 38th Economics Conference at the Oesterreichische Nationalbank, Vienna.
[11] Cukierman, A. (2008). Central Bank Independence and Monetary Policy-making Institutions: Past, Present and Future. European Journal of Political Economy, 24(4), 722–736.
[12] De Gregorio, J. (2011). Price and Financial Stability in Modern Central Banking. Keynote Speech, Governor of the Central Bank of Chile, at the joint Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA)-Latin American Chapter of the Econometric Society (LAMES) Conference 2011, University Adolfo Ibañez, Santiago, November 11.
[13] Frankel, J. (1999). Preventing Banking Crises. In: Caprio, G., Hunter, C., Kaufman, G., Leipsiger, D. (Eds.). Preventing Bank Crises: Lessons from Recent Global Bank Failures, World Bank Publications.
[14] Garcia Herrero, A. and P. Del Rio. (2003). Financial Stability and the Design of Monetary Policy. Banco de Espa˜na Working, Paper: 0315.
[15] Grilli, V., D. Masciandaro and G. Tabellini. (1991). Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries. Economic Policy, 13, 341–392.
[16] Hutchison, M. and K. McDill. (1999). Are all Banking Crises alike?. Journal of the Japanese and International Economies, 12(3), 155–180.
[17] Kaminsky, G. and C. Reinhart. (1999). The Twin Crises: the Causes of Banking and Balance-of-payment Problems. American Economic Review, 89(3), 473–500.
[18] Keefer, P. (1999). When do Special Interests Run Rampant? Disentangling the role of Elections, Incomplete Information and Checks and Balances in Banking Crises. World Bank Policy Research Working Paper 2543.
[19] Klomp, J. and J. De Haan. (2009). Central Bank Independence and Financial Instability. Journal of Financial Stability, 5, 2008-03.
[20] Meade, E. and C. Crowe. (2007). The Evolution of Central Bank Governance around the World. Journal of Economic Perspectives, 21(4), 69–90.
[21] Oosterloo, S. and J. De Haan. (2004). Central Banks and Financial Stability: a Survey. Journal of Financial Stability, 1(2), 257–273.
[22] Quintyn, M. and M. Taylor. (2003). Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability. CESifo Economic Studies, 49, 259–294.
CAPTCHA Image