نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت‎ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده‎های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به‎ عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به ‎عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) می‎باشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده دارایی‎ها و Q توبین اندازه‎گیری می‎شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‎های مطرح شده در این پژوهش داده‎های ‏تابلویی ‏است.
یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت‎ها پس از انتشار اولیه دارند. به‎ علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود می‎بخشد. با این حال، هیچ رابطه‎ای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image