نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهش های اقتصاد پولی، مالی    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری
دکتر محمود هوشمند
۳۸۸۰۶۳۰۸ - ۰۵۱ - ۰۰۹۸   ۳۸۸۲۹۵۸۴- ۰۵۱ - ۰۰۹۸
مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد - دفتر مجله اقتصاد پولی، مالی

سال. ۲۴, شماره. ۱۴,(۱۳۹۶): دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی پاییز وزمستان ۱۳۹۶


فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی 
  سعید کریمی پتانلار ; احمد جعفری صمیمی ; جلال منتظری شورکچالی 1-29
  بازدید: 131
  مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران 
  فرزانه احمدیان یزدی ; مسعود همایونی فر ; محمدحسین مهدوی عادلی ; محمدعلی فلاحی ; سید محمد حسینی 30-68
  بازدید: 51
  بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد 
  پروین تشکری صالح ; مهدی خداپرست مشهدی ; مهدی فیضی 69-89
  بازدید: 42
  بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی 
  ناهید رجب زاده مغانی ; محمد علی فلاحی ; مهدی خداپرست مشهدی 90-114
  بازدید: 54
  بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی‌های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل) 
  علیرضا کازرونی ; حسین اصغرپور ; مریم نفیسی مقدم 115-134
  بازدید: 109
  رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها 
  حسن حیدری ; سولماز صادق پور ; مرتضی دهقاندرست 135-154
  بازدید: 52
  بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور 
  کیومرث سهیلی ; شهرام فتاحی ; مهناز سرخوندی 155-180
  بازدید: 50
  مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری 
  مریم دولو ; فاطمه بسطامی ; محمدحسین میرزا علی طهرانی 181-204
  بازدید: 52
  بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس 
  سیاب ممی پور ; عاطفه فعلی 205-236
  بازدید: 77
  بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره ۹۲-۱۳۸۴) 
  مصطفی دین محمدی ; امیر جباری ; فهمیده قربانی 237-262
  بازدید: 57