پژوهشی
بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران

محمدعلی متفکر آزاد؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ امید محمدقلی پور تپه

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.40011

چکیده
  بخش خدمات یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که به دلیل فراهم نمودن بستر لازم برای رشد شتابان اقتصادهای ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوری و از سوی دیگر تجمیع و انباشت مهارت‌ها و سرمایه‌های انسانی گردیده است و درنهایت به‌عنوان موتور رشد سایر بخش‌های اقتصادی عمل می‌کند. ازجمله مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی که در راستای ...  بیشتر

پژوهشی
تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا لطفعلی پور؛ سمیه گلدی پور؛ امید آریان

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، صفحه 19-44

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.35443

چکیده
  معاملات با اشخاص وابسته در رسوایی‌های مالی بازار بورس به‌عنوان یکی از کانون‌های نگرانی است؛ به‌گونه‌ای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشا یا کافی نبودن افشای آن‌ها از عوامل سقوط شرکت‌ها بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ...  بیشتر

پژوهشی
ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی

ابوالفضل شاه آبادی؛ یونس سلمانی؛ سید آرش ولی نیا

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، صفحه 45-63

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.22017

چکیده
  تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی امیدفر؛ مهدی مرادی

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، صفحه 64-90

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.35844

چکیده
  در این پژوهش، تاثیر ویژگی های نوع مالکیت سهامداران عمده، شامل سهامداران عمده برون سازمانی، سهامداران عمده درون سازمانی و برخی متغیرهای کنترلی دیگر؛ از جمله عوامل کیفی حسابرسی (شامل اندازه حسابرس و اظهارنظر حسابرس) همچنین عوامل شرکتی (شامل اندازه شرکت، اهرم و وضعیت سودآوری) بر نوع تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی ...  بیشتر

پژوهشی
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کمبود دارایی های مالی در ایران

شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی؛ سارا لرستانی

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.39911

چکیده
  بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی ...  بیشتر

پژوهشی
اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)

محمد حسن فطرس؛ علی دلایی میلان

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.50338

چکیده
  با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات‌ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌تواند در این خصوص به سیاست‌گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب ...  بیشتر

پژوهشی
تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران

کریم اسلاملوئیان؛ زهرا خسروی

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، صفحه 135-160

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.40955

چکیده
  رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به‌منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو ...  بیشتر

پژوهشی
توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم

محمد رسول چوپانی؛ فرزانه نصیرزاده؛ مهدی صالحی

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، صفحه 161-188

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.41329

چکیده
  پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به جهت استفاده در مدل‌های ارزیابی سهام، توان پرداخت، ریسک، عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بوده است. سود هر سهم اغلب برای بررسی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می‌شود. در این تحقیق ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت)

صادق بافنده ایمان دوست؛ زهرا شاطریان؛ سیدمحمد فهیمی فرد

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، صفحه 189-216

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.43326

چکیده
  یکی از موضوعات مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی، احتمال عدم تعهد تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلات دریافتی است. عوامل متعددی در عدم بازپرداخت بدهی بانک ها دخیل هستند که با شناسایی آن ها می توان زمینه را برای کاهش و کنترل ریسک اعتباری فراهم کرده و در فرآیند اعطای اعتبارات بهبود ایجاد نمود. در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ...  بیشتر

پژوهشی
ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین

مصطفی کریم زاده

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.45376

چکیده
  پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص

عباسعلی لطفی

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، صفحه 235-268

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.51826

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص در ایران است، این تحقیق کل عملکرد صنعت بیمه ایران را در رشته بیمه های اشخاص در سال 1360-1391 0بررسی شده، لذا از تکنیک و شیوه نمونه گیری استفاده نشده است، این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای کلان ...  بیشتر