پژوهشی
ارزیابی هزینه‌های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر)

سید حسین حسینی؛ سیده طاهره خبازی خادر؛ نسرین رضائی مقدم؛ صادق صفری

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 135-166

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.64738

چکیده
  یکی از اهداف مهم دولت­ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست‌گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه­های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. ...  بیشتر

پژوهشی
اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا

هاتف حاضری؛ ناصر سیف الهی

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 201-218

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.62871

چکیده
  اغلب کشورهای درحال‌توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه‌گذاری روبرو هستند. برای جبران این کمبود یکی از راهکارها جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در این تحقیق به بررسی اثر مخارج بهداشت جمعیتی، آموزش نیروی انسانی و متغیر اندازه بازار (درآمد سرانه) بر ...  بیشتر

پژوهشی
تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورّم در ایران: رهیافت فضا-حالت

داریوش حسنوند؛ یونس نادمی

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 219-238

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.63738

چکیده
  ارتباط بین نرخ بهره و تورّم همواره یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه می­تواند اثرات قابل توجهی بر سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این مقاله، بررسی رابطۀ بین نرخ سود و تورّم در ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این پژوهش صحت اثر فیشر و اثر جایگزین نظری آن، یعنی ماندل ...  بیشتر

پژوهشی
تأثیر اندازه شرکت بر بازده سهام بر اساس روش پانل هم-انباشتگی غیرخطی در ایران

رضا محسنی؛ علیرضا جمشیدی

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 239-254

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.63995

چکیده
  هدف مقاله حاضر، معرفی معیارهایی برای سرمایه­گذاران جهت کسب سود و ارتقاء عملکرد شرکت است. در این راستا، فرضیه رابطۀ غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله 1387 الی 1394 مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها در الگوی اول بر اساس روش پانل هم­انباشتگی ...  بیشتر

پژوهشی
معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود

مصطفی قناد؛ محمدرضا عباس‌زاده؛ بهزاد کاردان

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 105-134

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.64300

چکیده
  معاملات با اشخاص وابسته پدیده‌ای است که افزون بر اینکه رسوایی‌های اخیر مالی را بدان نسبت می‌دهند؛ می‌تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیران به جهت سرپوش گذاشتن بر روی این انتقال ثروت، به مدیریت سود اقدام کنند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه معامله با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادی؛ مصطفی اسماعیل ‍‍بور

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 21-48

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.67538

چکیده
  نتایج حاصل از پژوهش‌های مختلف در خصوص کارآیی برخی از بورس‌های اوراق بهادار نشان می‌دهند که این بازارها فاقد کارآیی، حتی در شکل ضعیف هستند؛ بنابراین ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ناﮐﺎرآﯾﯽ این بازارها می‌توان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ که ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت، می‌توان ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺴﺐ نمود؛ به این معنا ﮐﻪ ...  بیشتر

پژوهشی
تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی

بهنام الیاس پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 49-80

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.64262

چکیده
  نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می‌شود، تغییر آن، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکداری ایران

سهراب دل‌انگیزان؛ یونس گلی

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 81-104

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.63947

چکیده
  رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکی به دلیل اهمیت بالای کارایی هزینه بانک‌ها در رشد اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‎گذاران است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1385 تا 1393 به بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می‌پردازد؛ به همین دلیل از تابع هزینه ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از الگوی NARDL)

سیاب ممی پور؛ زیبا ساسانیان اصل

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 167-200

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.59735

چکیده
  سیاست مدیریت نرخ ارز کمک می‌کند تا بازار سهام از اثرات نرخ ارز در امان بماند؛ همان‌طور که برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون در نظر گرفتن نرخ ارز در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کنند، ولی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، قرار گرفتن در معرض نرخ ارز نامتقارن بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن ...  بیشتر

پژوهشی
ارزیابی تاب‌آوری سیستم بانکی ایران و عوامل مؤثر بر آن

میثم امیری؛ محمد جواد محقق نیا؛ علی بالاوندی

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 255-276

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.64030

چکیده
  طی چند دهه گذشته افزایش بروز بحران­ در بازارهای مالی و بانکی، در کنار افزایش عمق و گسترده بودن این بحران­ها، موجب توجه بیشتر سیاست­گذاران و ناظران مالی به این حوزه شده است. در این میان با توجه به اهمیت و نقش پررنگ بانک­ها در بازارهای کشور انجام مطالعاتی در جهت افزایش تاب­آوری سیستم بانکی و همچنین حفظ و تداوم ثبات و رشد اقتصادی ضروری ...  بیشتر

پژوهشی
عوامل تعیین‌کنندۀ سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک‌پذیری

محمد حسن فطرس؛ مهدی فردوسی؛ سعید عیسی زاده؛ حمید سپهردوست

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.62055

چکیده
  در ایران نقش بازار پول (بانک­ها) در تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصادی به‌مراتب قوی­تر از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) است. طی دو دهۀ گذشته، سیستم بانکی در سراسر دنیا تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیرگذار بوده است. باوجوداین بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، ...  بیشتر