پژوهشی
نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران

ابراهیم گرجی بندپی؛ فرزانه انواری رستمکلائی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.53296

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاست‏های پولی در وقوع سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاست‏های پولی بر سیکل‏های تجاری و اثر سیاست پولی بر پویایی‏های آن‏ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده‏های فصلی ابتدا با استفاده از فیلتر‏های ...  بیشتر

پژوهشی
برآورد حباب قیمتی در بازار ارز ایران با استفاده از الگوی فضای حالت غیرخطی: کاربردی از فیلترکالمن نقطه سیگما (SPKF)

سعید راسخی؛ میلاد شهرازی؛ زهرا میلاعلمی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 33-50

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.54315

چکیده
  به طور کلی، کشف صحیح حباب‎های قیمتی دارایی‏ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب‏ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می‏شود. بسیاری از روش‎هایی که تاکنون جهت آزمون حباب‏های قیمتی به کار گرفته شده‎اند، به دلایل مختلفی مورد ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم‌انباشتگی وکالمن فیلتر

محمد علی فلاحی؛ مصطفی سلیمی فر؛ فاطمه مردانی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 51-76

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.55866

چکیده
  بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن‌آوری تغییر نکرده و شوک پیش‌بینی نشده‌ای نیز روی ندهد، به نظر می‌رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت‌اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی‌آید. اگر این اقدام سیاست‌گذاران غافل‌گیرکننده ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی سرایت نوسان بین بازارهای بورس ایران، هند و ترکیه با استفاده از مدل گارچ بک

زهرا نصراللهی؛ راضیه طیبی؛ آزاده فتوت؛ زهره اسکندری پور

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.28923

چکیده
  بین‌المللی شدن بازارهای مالی، باعث شده است آنچه در یک کشور روی می‌دهد به سرعت در کشورهای دیگر احساس شود. این امر بازده و ریسک اوراق‌بهادار موجود در بورس را تحت ‌تأثیر قرارداده، بنابراین لازم است میزان ارتباط بین بازارهای‌بورس به خوبی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور در مقاله حاضر دو هدف دنبال می‌شود: 1) بررسی تأثیر بازارهای ...  بیشتر

پژوهشی
مقایسه تأثیر پذیری بازدهی سهام صنایع منتخب صادراتی و وارداتی از نوسانات نرخ ارز

مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 93-132

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.56874

چکیده
  با توجه به این که کشور ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات عمده‌ای در نرخ ارز مواجه بوده و این نوسانات نیز دارای نقش اساسی در تعیین میزان بازدهی صنایع صادراتی و وارداتی کشور هستند، در این مطالعه با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل تصحیح خطای پانل (PECM) و آزمون‌های هم انباشتگی و علیت پانل ، رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین نرخ ارز ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تأکید بر حکمرانی خوب

فاطمه خانی؛ محمود هوشمند

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 133-158

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.41432

چکیده
  برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده‌های محیطی می‌شود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه‌ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می‌دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده‌های تابلویی می‌پردازد که علاوه بر این فاکتور، ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی وجود پدیدة بازگشت به میانگین و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی گازطبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن‌بک

نرگس صالح نیا؛ احمد سیفی؛ محمد علی فلاحی؛ محمدحسین مهدوی عادلی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 159-200

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.57467

چکیده
  هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن‌بک (OUMRM) و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده‌های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون‌های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می‌دهند که سری‌ بازده‌ مورد بررسی از ...  بیشتر

پژوهشی
تبیین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی(مطالعه موردی: کشورهای درحال‌توسعه منتخب)

عباسعلی لطفی؛ شیوا جلایر لایین

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.56348

چکیده
  در این مطالعه به بررسی نقش آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای در‌حال‌توسعه منتخب (ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک) با استفاده از داده‌های تلفیقی (پانل دیتا) طی دوره 2005-2015 پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی‌دار سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه

علی فقه مجیدی؛ زهرا ضرونی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 225-250

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.50904

چکیده
  انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می‌تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده اقتصاد هر کشوری ایفا نماید. همچنین، انتخاب رژیم نرخ ارز نقش اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر انتخاب رژیم‌های ارزی در کشورهای در حال توسعه با درآمد ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392)

زینب قبائی آرانی؛ بهرام سحابی؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 251-274

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.54854

چکیده
  جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می‌باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می‌پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی و تعیین سهم بازار دولتی و غیر دولتی از حق بیمه تولیدی و پرداختی و پیش‌بینی این بازار مالی

دکتر حمیدرضا ایزدی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، صفحه 275-295

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.47869

چکیده
  صنعت بیمه به عنوان یک موسسه مالی غیر بانکی با ارائه خدمات و برقراری ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی از راه گردآوری حق بیمه‌های اندک بیمه‌گذاران، گروهای مختلف اقتصادی و پرداخت به‌موقع خسارت می‌تواند ضمن ایجاد و تأمین سرمایه‌های خصوصی و عمومی، با برقراری آسایش و امنیت خاطر نزد کارآفرینان، صاحبان ...  بیشتر