پژوهشی
درون‌زایی پول در ایران

شبنم صادقی نسب؛ علی فلاحتی؛ کیومرث سهیلی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.42106

چکیده
  چکیده: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به ‌رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن‌جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا

نوا رمضانیان باجگیران؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمد سلیمی فر

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 22-39

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.43180

چکیده
  بر اساس نظریات رشد درون زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد و این می تواند به نوبه ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی ...  بیشتر

پژوهشی
ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر

محمد حسین حسین زاده بحرینی؛ سعید ملک الساداتی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 40-68

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.52065

چکیده
  وجه تمایز بانکداری اسلامی نسبت به سایر سیستم‌های بانکی، ضرورت مشارکت وام دهنده در ریسک فعالیتی است که دریافت‌کننده تسهیلات انجام می‌دهد. به بیان بهتر انتظار بر این است که بانک‌های اسلامی، با مشارکت در ریسک، به جای پول –که از عنصر ریسک تهی است- بنگاه‌های تولیدی را به سرمایه مخاطره‌پذیر مجهز سازند. امری که در صورت تحقق می‌تواند ...  بیشتر

پژوهشی
رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS

فاطمه گریوانی؛ مجید درخشانی؛ مصطفی نوری؛ محمدطاهر احمدی شادمهری

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 69-87

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.47927

چکیده
  یکی از آرمان‌های مشترک در بین جوامع در تمامی دوران‌ها رشد و توسعه اقتصادی بوده است. لذا توجه به عواملی که منجر به بهبود این هدف شود اهمیت بسیاری دارد. از جمله بخش‌هایی که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند می‌توان به صنعت بیمه اشاره نمود. از جمله شیوه‌هایی که منجر به رشد و توسعه صنعت بیمه می‌گردد می‌توان به رتبه‌بندی ...  بیشتر

پژوهشی
مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا

ناهید رجب زاده مغانی؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ احمد سیفی؛ مصطفی رزمخواه

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 88-123

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.52294

چکیده
  ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است. بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی 1388-1393 از بانک مسکن وام ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هاجر پروان؛ اسماعیل رمضانپور؛ محمد حسن قلی زاده

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 124-149

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.56811

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی ها نشان می دهد در حالیکه ریسک پذیری نیروی محرک اساسی در کسب وکار و کارآفرینی است، هزینه های شکست مدیریت ریسک هنوز هم برای بنگاه های دولتی و خصوصی دست کم گرفته می شود. راهبری شرکتی باید این اطمینان را حاصل ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب نفتی با استفاده از مدل پنل پویا

ارزو حمیدی؛ نوفرستی محمد؛ ویدا ورهرامی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 150-174

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.53613

چکیده
  رشد اقتصادی به مصرف انرژی وابسته است و افزایش در رشد اقتصادی، بالمآل به افزایش در مصرف انرژی منجر می شود. از سوی دیگر، رشد اقتصادی مرهون توسعه ی بازارهای مالی است. لذا بسط و توسعه ی بازارهای مالی، افزایش تقاضای انرژی را به دنبال خواهد داشت. این مقاله به بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی با استفاده از داده های پنلپویا و روش ...  بیشتر

پژوهشی
تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها

سید رضا میرعسکری؛ حمید حسینی نساز

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 175-199

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.53757

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک‌ پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال‌های 1393-1388 مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل‌اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته ...  بیشتر

پژوهشی
هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران

مهدی یزدانی؛ سید مجید مومنی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 200-228

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.55588

چکیده
  هدف‌گذاری تورمی، نظام سیاست‌گذاری پولی است که استقلال بانک مرکزی، عدم وجود سلطه مالی، وجود یک هدف مشخص و واحد و الگوی کارآمد پیش‌بینی تورم از مهمترین الزامات آن است. این در حالی است که استراتژی پولی باید به طور شفاف هدف را مشخص کرده و تداوم داشته باشد. همچنین در کشورهای موفق، اصلاحات ساختاری در اقتصاد از جمله در بخش های عمومی و بانکی، ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول

امیر جباری؛ طیبه رهنمون؛ مجید یوسفی افراشته؛ نرگس مرادخانی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 229-251

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.55837

چکیده
  تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول، یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده اثرات سیاست پولی بر اقتصاد و بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال 1394 بوده است. در این مطالعه بر اساس الگوی پایه اسکیورتینو و همکارانش از پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات با حجم نمونه 276 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

پژوهشی
اثر توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار: کاربردی از همجمعی در داده‌های پانل پویا

جناب آقای دکتر ناصر سیف الهی؛ هاتف حاضری

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، صفحه 252-271

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.57736

چکیده
  موضوع بهره وری نیروی کار در اقتصاد اهیمت فزاینده ای در ثبات واقعی داشته که از عوامل مالی و غیرمالی مختلفی تأثیر می پذیرد. در این مطالعه بعداز بکارگیری مدل تعدیل جزئی برای لحاظ درون زایی بهره وری نیروی کار، اثر مستقیم توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در منطقه خاورمیانه ...  بیشتر