پژوهشی
نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27246

چکیده
  هدف این مطالعه ارزیابی سهم رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل، نیروی‌کار و موجودی‌ سرمایه در رشد ارزش‌افزوده بخش غیرنفتی با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1342) و برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1386-1368) می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد نرخ رشد ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس

مصطفی سلیمی‌فر؛ زهرا شیرزور

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27247

چکیده
  یکی از موضوعاتی که در دهه‌های اخیر در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث‌ها در این حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط می‌شود. اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس، هسته کارایی بازار می‌باشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسی در کارایی بازار دارد. یکی از نقش های سازمان ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد)

احمد توکلی؛ جلال دهقانی سانیج

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27248

چکیده
  در دهه اخیر، صنعت نساجی ایران بعنوان ریشه‌ای ترین صنعت کشور، با چالشهای بسیاری مواجه بوده است که این چالش‌ها عمدتأ ناشی از رقابت نابرابر با محصولات وارداتی، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود سرمایه‌گذاری و نظایر آن می‌باشد. تجربه کشور‌های موفق، جهت «برون‌رفت پایدار» از این بن‌بست، علاوه بر تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات فوق، راهکار توسعه ...  بیشتر

پژوهشی
سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه ( بررسی موردی: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان)

آرش شاهین؛ زهرا ابوالحسنی

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27250

چکیده
  امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و در این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان صنعت مولد و حمایت‌کننده از صنایع دیگر بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر جهان بیمه به سرعت در حال تغییر و تحول و رقابتی‌شدن است و لازمه پیشرفت، ادامه حیات و باقی‌ماندن در صحنه، درک درست نیازهای مشتریان و ...  بیشتر

پژوهشی
کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فرید؛ سید حیدر میر فخرالدینی؛ علیرضا رجبی پور میبدی

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27251

چکیده
  یکی از روش‌های شناخته‌شده برای اندازه‌گیری، پیش‌بینی و مدیریت ریسک، ‌ارزش در‌ معرض ریسک است که در سال‌های اخیر مورد استقبال گسترده‌ی نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در ‌معرض ریسک (VaR)، روشی برای‌ تشخیص‌ و ارزیابی ریسک‌ است‌ که‌ از تکنیک‌های‌ آماری‌ استاندارد که‌ به طور روزمره‌ در زمینه‌های‌ دیگر نیز بکار می‌رود، استفاده‌ ...  بیشتر

پژوهشی
تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد (مطالعه موردی در کشورهای منتخب)

احمد صباحی؛ زهرا دهقان شبانی؛ روح اله شهنازی

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27252

چکیده
  توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است یکی از مولفه های تاثیرگذار بر عدالت اجتماعی محسوب می شود. عوامل زیادی از جمله بهره وری نیروی کار و نرخ اشتغال بر نحوه توزیع درآمد موثر می باشد و هدف این تحقیق شناسایی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد است. در این مقاله ابتدا مبانی ...  بیشتر

پژوهشی
پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی

علیرضا شکیبایی؛ فاطمه کبری بطا

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27256

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می باشد. بر این اساس مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا همکاری های تجاری اعضای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می تواند به افزایش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386)

علی اکبر ناجی میدانی؛ محمدعلی فلاحی؛ مریم ذبیحی

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27257

چکیده
  در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، ...  بیشتر