پژوهشی
ارتباط بین ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادی؛ امین رستمی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i4.29311

چکیده
  در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت‎ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده‎های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به‎ عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به ‎عنوان مثال، درصد اعضای ...  بیشتر

پژوهشی
ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد ایران

اسدالله فرزین وش؛ حمید عزیرمحمدلو عزیرمحمدلو

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i4.29312

چکیده
  توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه‌های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می‌روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌توانند از طریق غیر مستقیم و به‌واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند. این تحقیق به دنبال ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از داده‌های تابلویی

محمد جواد رزمی؛ سید مهدی مصطفوی؛ محدثه محمودی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i4.29313

چکیده
  رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف هر کشور به حساب می‌آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال‌های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم‌چون آزادسازی تجاری می‌باشد. ...  بیشتر

پژوهشی
اهمیت رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی : مورد کشورهای عضو اوپک

بهزاد سلمانی؛ مریم فتاحی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i4.29314

چکیده
  تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز است. طی سال-های اخیر، ساز و کارهای مختلف تاثیرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از این ساز و کارها، تاثیر تجارت بر رشد از طریق تولید ناخالص داخلی و رشد آن در کشورهای شریک تجاری است. در این مطالعه تأثیر رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد ...  بیشتر

پژوهشی
پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه

ماشاا.. سالارپور؛ جعفر نجاری؛ سیدمحسن سیدآقاحسینی؛ محمود صبوحی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i4.29317

چکیده
  اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضای جهانی آن که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. به همین دلیل نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف ...  بیشتر

پژوهشی
آزمون فرضیه کارایی بازار ارز : مطالعه موردی ایران

سعید راسخی؛ مهدی شهرازی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i4.29318

چکیده
  بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت‌ها به‌طور کامل اطلاعات در دسترس را منعکس می‌کنند. در این شرایط، برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد. مطالعه حاضر فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران را طی دوره زمانی 1/1/1381 تا 27/3/1389 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روند زدایی شده (DFA) و ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی رابطه‌ی بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران

مهدی بهنامه

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i4.29319

چکیده
  هر چند استخراج و مصرف زغال سنگ به راحتی استخراج و مصرف نفت و گاز نیست ولی با توجه به قیمت بالای حامل‌های انرژی به نظر لازم می‌رسد که یک مطالعه اجمالی در زمینه مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی به شناخت زمینه‌های جانشینی این حامل به جای حامل‌های دیگر کمک می‌کند. هدف از ارائه این مقاله، بررسی رابطه علیت بین GDP، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه ...  بیشتر

پژوهشی
تأثیرنوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران

حسن حیدری؛ بهرام سنگین آبادی؛ سامان الماسی؛ فرزانه نصیرزاده

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i4.29321

چکیده
  مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است. در این مقاله با استفاده از داده های روزانه و هفتگی ایران در بازه زمانی 15/01/1377 تا 15/04/1389 به بررسی تأثیر نوسانات پیش بینی شده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده این صنعت با بکارگیری ...  بیشتر

پژوهشی
نرخ بازدهی فعالیتهای تحقیق وتوسعه و سرمایه گذاری فیزیکی در اقتصاد ایران

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i4.29322

چکیده
  تئوریهای اخیر رشد اقتصادی بطور مرسوم جهت گیریهای ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می‌دانند. این مطالعه به ارزیابی نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در اقتصاد ایران طی دوره 1388-1347می‌پردازد. نتایج دلالت می کند نیروی کار، سرمایه گذاری فیزیکی ...  بیشتر