اقتصاد توسعه
بررسی وضعیت شاخص‌های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی شهر اهواز

لادن احمدزاده؛ سید مرتضی افقه؛ abdolah parsa؛ سید امین منصوری

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.80152.1264

چکیده
  توسعه پایدار، توسعه‌ای است که توانایی برقراری توازن بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را داشته باشد. به طور دقیق‌تر می‌توان گفت توسعه پایدار نیازهای نسل حاضر را برآورده می-سازد، بدون آنکه به توانایی نسل‌های آینده در برآورده کردن نیازهایشان لطمه‌ای وارد کند. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت شاخص‌های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش ...  بیشتر

فرضیه زندگی مسکوت و نظریه فیلتر در صنعت بانکداری ایران

زهرا شیرزور علی ابادی؛ سکینه اسلامی گیسکی

دوره 28، بهار و تابستان 1400 ، شهریور 1400، ، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.71410.1096

چکیده
  چکیده سودآوری یکی از اهداف اصلی بانک‌ها و همچنین عامل اصلی ریسک‌پذیری بانک‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های نوین تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 17 بانک برای دوره زمانی 1397-1388 به بررسی اثر سرمایه انسانی و رقابت بر سودآوری می‌پردازد. شواهد به دست آمده از شاخص رقابت لرنر تعدیل یافته نشان می‌دهد که میزان ...  بیشتر

تبیین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی(مطالعه موردی: کشورهای درحال‌توسعه منتخب)

عباسعلی لطفی؛ شیوا جلایر لایین

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.56348

چکیده
  در این مطالعه به بررسی نقش آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای در‌حال‌توسعه منتخب (ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک) با استفاده از داده‌های تلفیقی (پانل دیتا) طی دوره 2005-2015 پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی‌دار سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی ...  بیشتر

اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروی انسانی بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا

هاتف حاضری؛ ناصر سیف الهی

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 201-218

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.62871

چکیده
  اغلب کشورهای درحال‌توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه‌گذاری روبرو هستند. برای جبران این کمبود یکی از راهکارها جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در این تحقیق به بررسی اثر مخارج بهداشت جمعیتی، آموزش نیروی انسانی و متغیر اندازه بازار (درآمد سرانه) بر ...  بیشتر

آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور

زهرا نصراللهی؛ سمیه جعفری؛ هاجر اثنی عشری

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 211-232

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34047

چکیده
  بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رشد یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی سیاست گذاران و محققان است که یکی از مهمترین این عوامل سرمایه‌گذاری است. در این مقاله ارتباط بین انواع سرمایه گذاری (وارداتی، داخلی و سرمایه گذاری انسانی ) و رشد اقتصادی، در غالب یک الگوی رشد درون‌زا، برای کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله‌ی کشور در طی دوره‌ی زمانی ...  بیشتر

اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ حسن عبدی

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28562

چکیده
  با توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور، شناخت عوامل مؤثر بر صادرات این گونه کالاها ضروری است . در همین راستا سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در توسعه صادرات کالاهای صنعتی دارد. از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات زیر 1379 مورد ...  بیشتر