اقتصاد مالی
تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت‌های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی

احمد عاقلی؛ سید علی پایتختی اسکوئی؛ نادر مهرگان؛ منیره دیزجی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، ، صفحه 201-232

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.77948.1219

چکیده
  هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می‌شود ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻃﺮﻳـﻖ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻﻜﻮک ﻧﻮﻋﻲ اﺑﺰار ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه‌ها اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان آن را ازجملۀ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و مهم‌ترین راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ...  بیشتر

بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از الگوی NARDL)

سیاب ممی پور؛ زیبا ساسانیان اصل

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 167-200

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.59735

چکیده
  سیاست مدیریت نرخ ارز کمک می‌کند تا بازار سهام از اثرات نرخ ارز در امان بماند؛ همان‌طور که برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون در نظر گرفتن نرخ ارز در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کنند، ولی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، قرار گرفتن در معرض نرخ ارز نامتقارن بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن ...  بیشتر

توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم

محمد رسول چوپانی؛ فرزانه نصیرزاده؛ مهدی صالحی

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، ، صفحه 161-188

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.41329

چکیده
  پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به جهت استفاده در مدل‌های ارزیابی سهام، توان پرداخت، ریسک، عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بوده است. سود هر سهم اغلب برای بررسی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می‌شود. در این تحقیق ...  بیشتر

تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین صادقی؛ پریسا رحیمی؛ یونس سلمانی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، ، صفحه 107-127

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45860

چکیده
  چکیده درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران ...  بیشتر

بررسی اهمیت استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکت‏ها

محمدجواد ساعی؛ محمدعلی باقرپور ولاشانی؛ سید ناصر موسوی بایگی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، ، صفحه 175-201

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45864

چکیده
  چکیده در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1603 مشاهده، دردوره 1380 تا 1387 به بررسی معنی‌داری تفاوت مبلغ ارائه اولیه و تجدید ارائه اقلام سود و زیان و سود (زیان) انباشته و هم‏چنین اهمیت استفاده از اطلاعات مالی تجدید ارائه شده در مدل‌های تصمیم‌گیری پرداخته شده و در این راستا، بررسی پژوهش حاضر به مدل پیش‌بینی سود اسلوان و مدل رتبه‌بندی شرکت‌‏‏ها ...  بیشتر

کاربرد روش k- نزدیک ترین همسایه در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمود موسوی شیری؛ صادق بافنده ایماندوست؛ محمد بلندرفتار پسیخانی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، ، صفحه 48-66

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36352

چکیده
  با توجه به تاثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر گروه های ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در سال های اخیر و پس از رخ دادن بحران مالی جهانی، تعداد شرکت های ورشکسته افزایش یافته است. از آن جا که درماندگی مالی شرکت ها مقدمه ورشکستگی آنهاست، لذا استفاده از نسبت های مالی برای ...  بیشتر

ارزیابی کارایی انرژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت سیمان)

هوشنگ تقی زاده؛ میروحید پورربی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، ، صفحه 106-120

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36358

چکیده
  در تحقیق حاضر به بررسی کارایی انرژی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده است. تعداد واحدهای تشکیل دهنده جامعه آماری براساس اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران، 23 شرکت می‌باشد. در این مقاله، با تهیه و تدوین مهم‌ترین شاخص‌ها، ورودی‌ها و خروجی‌های مدل DEA مشخص شده است. ...  بیشتر

رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت

محمد رضا شورورزی؛ هادی قوامی؛ حمید حسین پور

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 27-58

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34034

چکیده
  در شرایط وجود حباب در بازار بورس، ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی‌شود و قیمت‏ها به عنوان یک نماگر نمی‌توانند عملکرد آن‏ها را نشان دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1389، با استفاده از آزمون‌های تسلسل ...  بیشتر

ارتباط بین ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادی؛ امین رستمی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i4.29311

چکیده
  در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت‎ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده‎های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به‎ عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به ‎عنوان مثال، درصد اعضای ...  بیشتر

بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی

محمد جواد ساعی؛ علی اسماعیلی؛ اکبر باقری

دوره 17، شماره 30 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27242

چکیده
  هدف این تحقیق، یافتن پاسخی علمی به این پرسش است که در شرکت‌های رو به افول، کدام یک از دو معیار سود یا ارزش دفتری، رابطه قوی‌تری با ارزش شرکت دارد. پیشینه تحقیقات حاکی از آن است که رابطه معیارهای فوق با ارزش شرکت، در شرکت‌های رو به افول نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است. نتایج این تحقیق در مورد شرکت‌های قوی سازگار با تحقیقات قبلی است ...  بیشتر