ارزش گذاری شرکت ها
بررسی نقش تعدیل‌گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه با رویکرد پویا

اکرم تفتیان؛ مجید سرایانی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، ، صفحه 261-290

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.78922.1236

چکیده
  مروری بر مطالعات انجام‌شده در زمینه تأثیر احساس ریسک بر بازار سهام نشان می‌دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه انجام‌نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل­گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه است. متغیر وابسته ...  بیشتر

فرضیه زندگی مسکوت و نظریه فیلتر در صنعت بانکداری ایران

زهرا شیرزور علی ابادی؛ سکینه اسلامی گیسکی

دوره 28، بهار و تابستان 1400 ، شهریور 1400، ، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.71410.1096

چکیده
  چکیده سودآوری یکی از اهداف اصلی بانک‌ها و همچنین عامل اصلی ریسک‌پذیری بانک‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های نوین تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 17 بانک برای دوره زمانی 1397-1388 به بررسی اثر سرمایه انسانی و رقابت بر سودآوری می‌پردازد. شواهد به دست آمده از شاخص رقابت لرنر تعدیل یافته نشان می‌دهد که میزان ...  بیشتر

شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

مهدی باستان؛ ساره اکبرپور؛ علی محمد احمدوند

دوره 26، شماره 18 ، آذر 1398، ، صفحه 197-242

https://doi.org/10.22067/pm.v26i17.65314

چکیده
  نظام بانکی در ایران به‌عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک‌های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب‌وکار مناسب می‌باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال‌های زیادی است که بانک‌های کشور، با جذب سپرده‌ها و ارائه ...  بیشتر

عوامل تعیین‌کنندۀ سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک‌پذیری

محمد حسن فطرس؛ مهدی فردوسی؛ سعید عیسی زاده؛ حمید سپهردوست

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.62055

چکیده
  در ایران نقش بازار پول (بانک­ها) در تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصادی به‌مراتب قوی­تر از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) است. طی دو دهۀ گذشته، سیستم بانکی در سراسر دنیا تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیرگذار بوده است. باوجوداین بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، ...  بیشتر

مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری

مریم دولو؛ فاطمه بسطامی؛ محمدحسین میرزا علی طهرانی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، ، صفحه 181-204

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.53286

چکیده
  هدف پژوهش حاضرآزمون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در ادوار مختلف تجاری (رونق و رکود) است. جهت آزمون رابطه فوق از روش رگرسیون داده‌های تابلویی استفاده می‌گردد. برای این منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 251 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1392 مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که مادامی که از بازده ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران

عبدالرضا اسعدی؛ محمد رضا عباس زاده

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، ، صفحه 210-233

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43022

چکیده
  این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری آزمون شده اند. نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، ...  بیشتر

بررسی رابطه بین شاخ صهای نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرک تها ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار)

فرزانه نصیرزاده؛ امین رستمی

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28549

چکیده
  ارزیابی سودآوری شرکت ها در تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی اهمیت به سزایی دارد . پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های نقدینگی نوین و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد را با سودآوری ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) مورد بررسی قرار می دهد. نمونه آماری این پژوهش 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1380 الی 1388 ...  بیشتر