بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد

پروین تشکری صالح؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مهدی فیضی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، ، صفحه 69-89

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.61013

چکیده
  مطالعات تجربی نشان می‌دهند نرخ ترجیح زمانی افراد برای دوره‌های دورتر کمتر از زمان‌های نزدیک است. به‌بیان‌دیگر افراد در رفتار بین دوره‌ای خود به سمت اکنون تورش دارند که باعث می‌شود سطح پس‌انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود. با توجه به اینکه سیستم‌های شناختی ظرفیت انطباق در خلال یادگیری و هم تکاملی دارند، هدف این پژوهش ...  بیشتر

بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی

ناهید رجب زاده مغانی؛ محمد علی فلاحی؛ مهدی خداپرست مشهدی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، ، صفحه 90-114

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.20443

چکیده
  توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می‌تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت‌جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل‌گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی ...  بیشتر

بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدعلی فلاحی؛ ناهید رجب زاده مغانی

دوره 23، شماره 11 ، آبان 1395، ، صفحه 26-45

https://doi.org/10.22067/pm.v23i11.19433

چکیده
  یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به‌طوری‌که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ...  بیشتر

مقایسه سیاس تهای تمایل به پرداخت و نوع سهمیه بندی برای انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز در شهر مشهد

مهدی خداپرست مشهدی؛ عبدالحمید رضائی رکن آبادی؛ جلال بخت آزما؛ هانیه فنودی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، ، صفحه 156-181

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43020

چکیده
  در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه ...  بیشتر

بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد

مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی‌فر؛ میثم طاهریان

دوره 17، شماره 34 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i34.27360

چکیده
  برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره‌وری درسال‌های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان‌ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت‌های مختلف به اجرا درآمده است. در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- ...  بیشتر