پژوهشی
بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990-2010

منصور زراء نژاد؛ حسن فرازمند؛ علی فقه مجیدی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36348

چکیده
  اقتصاد کشورهای اسلامی همواره متأثر از تجارت و عوامل موثر بر آن بوده است. تاکنون مطالعه منسجمی در مورد اثرات پول مشترک بر تجارت در کشورهای اسلامی صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی اثرات پول مشترک بر 49 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در دوره 1990-2010 بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی مقایسه‏ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا

محمدعلی ابوترابی؛ محمد علی فلاحی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36349

چکیده
  با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می‏گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک ‏محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می‏تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می‏کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای ...  بیشتر

پژوهشی
کاربرد روش k- نزدیک ترین همسایه در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمود موسوی شیری؛ صادق بافنده ایماندوست؛ محمد بلندرفتار پسیخانی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، صفحه 48-66

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36352

چکیده
  با توجه به تاثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر گروه های ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در سال های اخیر و پس از رخ دادن بحران مالی جهانی، تعداد شرکت های ورشکسته افزایش یافته است. از آن جا که درماندگی مالی شرکت ها مقدمه ورشکستگی آنهاست، لذا استفاده از نسبت های مالی برای ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی کاربردپذیری اوراق بهادار شناور جهت توسعه نظام مالی ایران

احمد صباحی؛ علی رنجبرکی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، صفحه 67-85

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36356

چکیده
  روش پرداخت سود یا بازده شناور یکی از نوآوری‌های مالی است که بازارهای مالی بین‌المللی را متحول نموده است. این ابزار نوین مالی به منظور کاهش ریسک نگهداری اوراق بهادار و هزینه مبادلات در بلندمدت گسترش یافته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از روش پرداخت سود و بازده شناور در اوراق بهادار منطبق با عملیات مالی بدون ربا در ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

محمد رضا عباس زاده؛ سید مهدی پورحسینی حصار؛ ندا جعفری نسب3

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، صفحه 86-105

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36357

چکیده
  سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، اعلان سود سالیانه شرکت ها را یکی از منابع اطلاعاتی مهم و با صرفه تلقی می نمایندکه دارای محتوای اطلاعاتی با ارزشی است. اعلان به موقع سود سالیانه ی شرکت-ها، از یک طرف بهبود ویژگی کیفی مربوط بودن و از طرف دیگرکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل ...  بیشتر

پژوهشی
ارزیابی کارایی انرژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت سیمان)

هوشنگ تقی زاده؛ میروحید پورربی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، صفحه 106-120

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36358

چکیده
  در تحقیق حاضر به بررسی کارایی انرژی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده است. تعداد واحدهای تشکیل دهنده جامعه آماری براساس اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران، 23 شرکت می‌باشد. در این مقاله، با تهیه و تدوین مهم‌ترین شاخص‌ها، ورودی‌ها و خروجی‌های مدل DEA مشخص شده است. ...  بیشتر

پژوهشی
تحلیل عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا با استفاده‏از مدل های رگرسیون سوئیچینگ مارکف و شبکه عصبی

سعید صمدی صمدی؛ مینو نظیفی نایینی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، صفحه 121-146

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36359

چکیده
  طلا یک کالای استراتژیک است و عوامل زیادی بر قیمت آن تاثیر می‌گذارد. از طرفی روش شبکه عصبی توانایی خاصی در برآورد روند و پیش‏بینی نوسانات قیمت طلا دارد و روش رگرسیون سوئیچینگ نیز توانایی در شناسایی شوک‏‏ها و سال های تغییر رژیم‏های نوسانات در سطح پر نوسان و کم نوسان دارد. این تحقیق به طور جداگانه بر بررسی هر یک و پیاده سازی این روش‏‏ها ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز CO2 در ایران

مهین‌دخت کاظمی؛ محمدعلی فلاحی؛ اکرم زین‌الیان

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، صفحه 147-170

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36361

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین انتشار گاز دی‌اکسیدکربن و شاخص‌های توسعه مالی به همراه متغیرهایی شامل درآمد سرانه واقعی بدون نفت، مصرف سرانه انرژی و نسبت صادرات و واردات به GDP، در ایران طی دوره 1352-1390، با استفاده از الگوی ARDL پرداخته است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد، کشش‌های بلندمدت انتشار دی‌اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی، مصرف ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تأثیر هم زمان برخی عوامل بر وضعیت فقر و درآمد خانوار و وضع فعالیت اقتصادی سرپرستان خانوار

زهرا رضایی قهرودی؛ مجتبی گنجعلی؛ سمانه افتخاری مهابادی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، صفحه 171-189

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36363

چکیده
  در بسیاری از مطالعات مقطعی، عوامل مؤثر بر فقر و درآمد به عنوان متغیرهایی که به ترتیب با استفاده از متغیر هزینه و دهک های درآمدی در مقیاس ترتیبی ثبت شده باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. هم‏چنین پژوهش های اقتصادی بسیاری در مورد عوامل موثر بر وضع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار به عنوان متغیری که در مقیاس اسمی اندازه گیری می شود، انجام ...  بیشتر