پژوهشی
بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیست مهای آشوبناک

منصور زراء نژاد؛ یاسر تیموری اصل

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27581

چکیده
  بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مسأله حایز اهمیتی است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربرد آن برای پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس است. هدف این مقاله بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهام و ایجاد روند آشوبناک می شود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمت ها ، قیمت های شرکت 1387 ...  بیشتر

پژوهشی
ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران

علی حقیقت؛ خسرو پیرایی؛ محمد دانش نیا

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27582

چکیده
  تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته و راهکارهایی برای کنترل آن بیان شده است . یکی از راههای کنترل تورم، تولید است. با وجود این که گفته میشود: افزایش تولید، کاهش تورم را به دنبال دارد، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است: در صورتی که تورم و تولید، از یک روند متلاطم پیروی کنند، چه تأثیری بر تورم و رشد تولید خواهند گذاشت؟ بدینمنظور ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی

صادق بافنده ایماندوست؛ حسام الدین قاسمی

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27589

چکیده
  بررسی تابع تقاضای پول با هدف تحلیل مسائل کلان اقتصادی و سیاس تگذاری موضوعی با اهمیت است . مشخص شدن همه متغیرهای مهم و تأثیرگذار در تابع تقاضای پول در کنار دیگر متغیرهای اقتصادی زمینه لازم را برای موفقیت آمیز بودن سیاست های اقتصادی فراهم می کند. صورت ظاهری تحقیقات تجربی انجام شده پیرامون تقاضای پول، حاکی از نوعی پراکندگی در تعیین ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام

محمدرضا عباسزاده؛ محبوبه کاظمی؛ عبداله آزاد

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27591

چکیده
  در این تحقیق برای بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر پیش بینی ارزش سهام و سودهای غیرعادی از متغیرهای سود (نماینده صورت سود و زیان )، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (نماینده ترازنامه) و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام (که بیانگر تعامل و ارتباط این دو صورت مالی است) استفاده شده است. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و ...  بیشتر

پژوهشی
نظریه RBC و بحران اخیر مالی

ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی؛ محمد جواد شریف زاده

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27592

چکیده
  امروزه نظریه سیکل های تجار ی حقیقیRBC، موضوع گزارشات مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست . به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام

محمد لگزیان؛ جواد بقایی؛ محمد حسین همایونی راد

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27593

چکیده
  تصمیمگیری بهینه در بازارهای اوراق بهادار و سهام نیازمند برخورداری از ابزارها و فنون مناسب برای تحلیل و انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری است. در این بین صورت های مالی شرکت ها از جمله مهم ترین اطلاعات مالی برای تحلیل بنیادی سهام شرکت ها است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن اطلاعات بنیادی در صورت های مالی شرکت ها، تلاش نموده است تا اثر بخشی ...  بیشتر

پژوهشی
نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن

سید حسین حسینی؛ سید علی موسوی بایگی

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27596

چکیده
  قراردادهای مالی دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور ...  بیشتر