اقتصاد پولی مالی
تحلیل تئوری فیشر در اقتصاد ایران (کاربرد الگوی VAR و VECM)

سمیرا متقی؛ سمانه طالعی اردکانی؛ رمضان غلامی

دوره 29، پاییز و زمستان 1401 ، آذر 1401، ، صفحه 292-326

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.74290.1151

چکیده
  بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول ...  بیشتر

رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در ایران

یزدان گودرزی فراهانی؛ امیدعلی عادلی

دوره 29، بهار و تابستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 110-136

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.73955.1138

چکیده
  چکیده تأثیر سیاست­های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می­کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به‌منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده­های فصلی و روش گشتاورهای ...  بیشتر

بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران

محسن نیازی محسنی؛ حمید شهرستانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ فرها غفاری

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 29-46

https://doi.org/10.22067/pm.v27i19.85109

چکیده
  همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از ...  بیشتر

تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورّم در ایران: رهیافت فضا-حالت

داریوش حسنوند؛ یونس نادمی

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 219-238

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.63738

چکیده
  ارتباط بین نرخ بهره و تورّم همواره یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه می­تواند اثرات قابل توجهی بر سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این مقاله، بررسی رابطۀ بین نرخ سود و تورّم در ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این پژوهش صحت اثر فیشر و اثر جایگزین نظری آن، یعنی ماندل ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی‌های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل)

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، ، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.53467

چکیده
  رابطه بین تورم و متغیرهای حقیقی در بررسی اثرات سیاست‌های پولی و دست یافتن به ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار با اهمیت است. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید در دهۀ 1990، براساس چسبندگی‌های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده ...  بیشتر