آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران

جواد عرب‌یارمحمدی؛ علیرضا عرفانی

دوره 23، شماره 11 ، آبان 1395، ، صفحه 100-122

https://doi.org/10.22067/pm.v23i11.26313

چکیده
  نظریۀ پولِ درونزا یکی از بحث‌های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می‌کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده‌های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده‌های ...  بیشتر

رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیسTOPSIS))

علیرضا عرفانی؛ مرضیه همتی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، ، صفحه 44-62

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45856

چکیده
  چکیده با توجه به نقش بی بدلیل بانک ها در چرخه اقتصادی کشورها و دسترسی سهل تر به آن، نسبت به سایر منابع و با توجه به جاذبه های استان سمنان برای سرمایه گذاری و کمبود منابع بانکی در استان، شناسایی و رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص آن در بین بخش-های مختلف اقتصادی حائز اهمیت می باشد. به همین‏منظور ...  بیشتر