تبیین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی(مطالعه موردی: کشورهای درحال‌توسعه منتخب)

عباسعلی لطفی؛ شیوا جلایر لایین

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.56348

چکیده
  در این مطالعه به بررسی نقش آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای در‌حال‌توسعه منتخب (ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک) با استفاده از داده‌های تلفیقی (پانل دیتا) طی دوره 2005-2015 پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی‌دار سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی ...  بیشتر

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص

عباسعلی لطفی

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، ، صفحه 235-268

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.51826

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص در ایران است، این تحقیق کل عملکرد صنعت بیمه ایران را در رشته بیمه های اشخاص در سال 1360-1391 0بررسی شده، لذا از تکنیک و شیوه نمونه گیری استفاده نشده است، این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای کلان ...  بیشتر