شناسایی ابزار مدیریت سود در نظام بانکداری بدون ربا در ایران: ارزیابی مقایسه‌ای اهمیت LLP و STGL در رهیافت Cornett

مهدی قائمی اصل؛ صادق بافنده ایمان دوست؛ مسعود محمدی

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، ، صفحه 135-157

https://doi.org/10.22067/mfe.2021.16463.0

چکیده
  چکیده اهمیت رقم سود گزارش‌شده برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، انگیزه دستکاری این رقم را برای مدیران بنگاه که گزارشگری مالی را نیز بر عهده‌دارند ایجاد می‌کند. این اقدام به مدیریت سود تعبیر می‌شود و بر کیفیت سود و قابلیت اتکا به گزارش‌های مالی اثرات منفی خواهد داشت. حجم منابع در اختیار بانک‌ها و حساسیت‌های خاص عملکردی ...  بیشتر

انتخاب سهام برتر با بکارگیری استراتژی کانسلیم و کاربرد ابر ایچیموکو در تشخیص زمان ورود و خروج به این سهام

صادق بافنده ایمان دوست؛ محمد لشکری؛ ملیحه یعقوب زاده

دوره 26، شماره 17 ، شهریور 1398، ، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22067/pm.v26i18.74835

چکیده
  نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد به عنوان یکی از مهمترین شاخص انتخاب سهام برای سرمایه‌گذار گارپ (روشی ترکیبی از سرمایه‌گذاری ‌ارزشی ‌و ‌رشدی)، محسوب می‌شود. این نسبت‌، تعادل و توازن بین پتانسیل رشد یک سهم و قیمت آن را ارزیابی می‌کند. در بخش اول این پژوهش ارتباط بین این نسبت به عنوان فاکتوری بنیادی که در ساختار آن نرخ رشد سود سهام به ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت)

صادق بافنده ایمان دوست؛ زهرا شاطریان؛ سیدمحمد فهیمی فرد

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، ، صفحه 189-216

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.43326

چکیده
  یکی از موضوعات مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی، احتمال عدم تعهد تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلات دریافتی است. عوامل متعددی در عدم بازپرداخت بدهی بانک ها دخیل هستند که با شناسایی آن ها می توان زمینه را برای کاهش و کنترل ریسک اعتباری فراهم کرده و در فرآیند اعطای اعتبارات بهبود ایجاد نمود. در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ...  بیشتر

بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388

صادق بافنده ایمان دوست؛ محسن راستین

دوره 22، شماره 9 ، مرداد 1394، ، صفحه 100-131

https://doi.org/10.22067/pm.v22i9.21053

چکیده
  دراین مقاله با استفاده از داده های سالیانه 1355تا1388 به بررسی تاثیر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و همچنین صنایع کاغذ، پرداخته ایم. برای این کار ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و بر اساس روش یوهانسون، توابع عرضه و تقاضا برای صادرات این صنایع برآورد می شود، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا به تلفیق رابطه کوتاه مدت و بلند ...  بیشتر

کاربرد روش k- نزدیک ترین همسایه در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمود موسوی شیری؛ صادق بافنده ایماندوست؛ محمد بلندرفتار پسیخانی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، ، صفحه 48-66

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36352

چکیده
  با توجه به تاثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر گروه های ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در سال های اخیر و پس از رخ دادن بحران مالی جهانی، تعداد شرکت های ورشکسته افزایش یافته است. از آن جا که درماندگی مالی شرکت ها مقدمه ورشکستگی آنهاست، لذا استفاده از نسبت های مالی برای ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران با استفاده از رویکرد میانگی نگیری بیزی

صادق بافنده ایماندوست؛ حسام الدین قاسمی

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27589

چکیده
  بررسی تابع تقاضای پول با هدف تحلیل مسائل کلان اقتصادی و سیاس تگذاری موضوعی با اهمیت است . مشخص شدن همه متغیرهای مهم و تأثیرگذار در تابع تقاضای پول در کنار دیگر متغیرهای اقتصادی زمینه لازم را برای موفقیت آمیز بودن سیاست های اقتصادی فراهم می کند. صورت ظاهری تحقیقات تجربی انجام شده پیرامون تقاضای پول، حاکی از نوعی پراکندگی در تعیین ...  بیشتر