بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران

محمدعلی متفکر آزاد؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ امید محمدقلی پور تپه

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.40011

چکیده
  بخش خدمات یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که به دلیل فراهم نمودن بستر لازم برای رشد شتابان اقتصادهای ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوری و از سوی دیگر تجمیع و انباشت مهارت‌ها و سرمایه‌های انسانی گردیده است و درنهایت به‌عنوان موتور رشد سایر بخش‌های اقتصادی عمل می‌کند. ازجمله مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی که در راستای ...  بیشتر