کارآفرینی
طراحی مدل کارآفرینی کسب و کارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری

مریم مشهدی عبدل؛ داوود ثمری؛ مجید اشرفی؛ ابراهیم عباسی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.78609.1229

چکیده
  بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی، در فرآیند توسعه اقتصادی نقش بنیادی را ایفا می‌کنند. فناوری مالی با بهره‌گیری از نوآوری توانسته‌اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کارآفرینانه کسب و کارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه‌ای و روش ...  بیشتر

تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

مهدی صالحی؛ محمد رضا عباس زاده؛ مصطفی زنگی آبادی؛ الهه خدامرادی

دوره 26، شماره 17 ، شهریور 1398، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22067/pm.v26i18.71452

چکیده
  ازآنجایی‌که بیشترین ‌میزان ‌سرمایه ‌در ‌سراسر ‌جهان ‌از ‌طریق ‌بازارهای ‌سهام ‌مبادله ‌شده ‌‌و ‌اقتصاد ‌ملی‌ نیز‌ به‌شدت ‌متأثر ‌از ‌عملکرد‌ این بازارها ‌است افزایش حجم سرمایه‌گذاری ‌در شرکت­های پذیرفته‌شده در ‌بورس اوراق بهادار، باعث توسعه فعالیت و بهبود عملکرد شرکت و در پی آن جذب سرمایه بیشتر به سمت بازار سرمایه ...  بیشتر