کارآفرینی
طراحی مدل کارآفرینی کسب‌وکارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری

مریم مشهدی عبدل؛ داوود ثمری؛ مجید اشرفی؛ ابراهیم عباسی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، ، صفحه 314-347

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.78609.1229

چکیده
  بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی، در فرآیند توسعه اقتصادی نقش بنیادی را ایفا می‌کنند. فناوری مالی با بهره‌گیری از نوآوری توانسته‌اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کارآفرینانه کسب‌وکارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه‌ای و روش ...  بیشتر

بررسی تطبیقی کارایی بانکهای خصوصی و دولتی با رهیافت پارامتریک و غیر پارامتریک بااستفاده از ارزش افزوده و درآمدی

میثم پاشایی

دوره 29، پاییز و زمستان 1401 ، آذر 1401، ، صفحه 256-291

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.70993.1086

چکیده
  بررسی کارایی بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار مالی هر کشور، از جمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بانک ها به عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانکها از اهمیت خاصی ...  بیشتر

رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیسTOPSIS))

علیرضا عرفانی؛ مرضیه همتی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، ، صفحه 44-62

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45856

چکیده
  چکیده با توجه به نقش بی بدلیل بانک ها در چرخه اقتصادی کشورها و دسترسی سهل تر به آن، نسبت به سایر منابع و با توجه به جاذبه های استان سمنان برای سرمایه گذاری و کمبود منابع بانکی در استان، شناسایی و رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص آن در بین بخش-های مختلف اقتصادی حائز اهمیت می باشد. به همین‏منظور ...  بیشتر

بررسی مقایسه‏ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا

محمدعلی ابوترابی؛ محمد علی فلاحی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، ، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36349

چکیده
  با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می‏گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک ‏محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می‏تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می‏کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای ...  بیشتر