تأثیر شوک‌های پولی و حقیقی بر سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران با رویکرد خودرگرسیونی برداری بیزین (BVAR)

زریر نگین تاجی؛ سمیرا نورعلی دخت

دوره 29، پاییز و زمستان 1401 ، آذر 1401، ، صفحه 86-115

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.75127.1162

چکیده
  بخش نفت به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه‌ای از سوی مدیران و تصمیم‌گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری در این بخش، باعث می‌شود تا ظرفیت و پتانسیل‌های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم‌بندی‌ ...  بیشتر

تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

مهدی صالحی؛ محمد رضا عباس زاده؛ مصطفی زنگی آبادی؛ الهه خدامرادی

دوره 26، شماره 17 ، شهریور 1398، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22067/pm.v26i18.71452

چکیده
  ازآنجایی‌که بیشترین ‌میزان ‌سرمایه ‌در ‌سراسر ‌جهان ‌از ‌طریق ‌بازارهای ‌سهام ‌مبادله ‌شده ‌‌و ‌اقتصاد ‌ملی‌ نیز‌ به‌شدت ‌متأثر ‌از ‌عملکرد‌ این بازارها ‌است افزایش حجم سرمایه‌گذاری ‌در شرکت­های پذیرفته‌شده در ‌بورس اوراق بهادار، باعث توسعه فعالیت و بهبود عملکرد شرکت و در پی آن جذب سرمایه بیشتر به سمت بازار سرمایه ...  بیشتر