بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد)

احمد توکلی؛ جلال دهقانی سانیج

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27248

چکیده
  در دهه اخیر، صنعت نساجی ایران بعنوان ریشه‌ای ترین صنعت کشور، با چالشهای بسیاری مواجه بوده است که این چالش‌ها عمدتأ ناشی از رقابت نابرابر با محصولات وارداتی، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود سرمایه‌گذاری و نظایر آن می‌باشد. تجربه کشور‌های موفق، جهت «برون‌رفت پایدار» از این بن‌بست، علاوه بر تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات فوق، راهکار توسعه ...  بیشتر