بررسی عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر رشد شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

حجت ایزدخواستی؛ رضا محسنی؛ میثم سلطانی

دوره 29، بهار و تابستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.75811.1179

چکیده
  چکیده امروزه بازارهای مالی یکی از اساسی­ترین بازارهای هر کشور است و شرایط این بازارها به‌شدت بر بخش­های واقعی اقتصاد اثرگذار است. به­طورکلی عوامل مؤثر بر بازار سهام به دو دسته عوامل بیرونی (عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی) و عوامل درونی (فعالیت­ها و تصمیمات شرکت­ها) تقسیم‌بندی می­شوند. در این پژوهش، عوامل اقتصادی و رفتاری ...  بیشتر

تحلیل غیر‌خنثایی اثرات سیاست‌های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم‌یافته در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه

حجت ایزدخواستی؛ نوراله صالحی آسفجی؛ یاسر بلاغی اینالو

دوره 26، شماره 17 ، شهریور 1398، ، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22067/pm.v26i18.79490

چکیده
  سیدراسکی (1967) با قرار دادن پول در تابع مطلوبیت در چارچوب یک الگوی رشد نئوکلاسیکی به تحلیل نقش پول در اقتصاد پرداخته است. نتایج­ وی بیانگر ابر خنثایی پول در وضعیت یکنواخت است. مسئله اساسی این پژوهش تعمیم الگوی سیدراسکی بر اساس مطالعه رایز (2007) است. سپس، به تحلیل غیرخنثایی اثرات سیاست­های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم­یافته ...  بیشتر