توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم

محمد رسول چوپانی؛ فرزانه نصیرزاده؛ مهدی صالحی

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، ، صفحه 161-188

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.41329

چکیده
  پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به جهت استفاده در مدل‌های ارزیابی سهام، توان پرداخت، ریسک، عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بوده است. سود هر سهم اغلب برای بررسی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می‌شود. در این تحقیق ...  بیشتر