مدیریت بانکی و بانکداری
شناسایی فعالیت‌های پولشویی در معاملات مالی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی، قانون بنفورد و الگوریتم GANs

عالیه کاظمی؛ امیر مقدم‌فلاحی؛ علی ابدالی؛ سارا آریائی

دوره 29، پاییز و زمستان 1401 ، آذر 1401، ، صفحه 327-358

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.72676.1117

چکیده
  امروزه پدیده پول‌شویی به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روش‌های سنتی مقابله با پول‌شویی هزینه‌بر و ناکارآمد هستند. اخیراً تکنیک‌های داده‌کاوی گسترش پیدا کرده‌اند و به عنوان روش‌های مناسب برای کشف فعالیت‌های پول‌شویی مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف این تحقیق، استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی در کشف موارد مشکوک ...  بیشتر