بررسی و تعیین سهم بازار دولتی و غیر دولتی از حق بیمه تولیدی و پرداختی و پیش‌بینی این بازار مالی

دکتر حمیدرضا ایزدی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 275-295

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.47869

چکیده
  صنعت بیمه به عنوان یک موسسه مالی غیر بانکی با ارائه خدمات و برقراری ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی از راه گردآوری حق بیمه‌های اندک بیمه‌گذاران، گروهای مختلف اقتصادی و پرداخت به‌موقع خسارت می‌تواند ضمن ایجاد و تأمین سرمایه‌های خصوصی و عمومی، با برقراری آسایش و امنیت خاطر نزد کارآفرینان، صاحبان ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970)

بختیار جواهری؛ اسعد اله رضایی

دوره 17، شماره 34 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i34.27350

چکیده
  مطالعه بازار نفت و بررسی تقاضای نفت کشورهای عمده واردکننده نفت، یک نیاز عمده برای هدایت و راهبرد بازاریابی نفت در کشورهای صادرکننده نفت‌خام است. به طوری‌که تخمین تابع تقاضای کشورهای وارد کننده نفت و بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت آنها می تواند عامل مهمی در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری کشورهای صادر کننده برای فروش نفت باشد. ایران نیز ...  بیشتر