معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود

مصطفی قناد؛ محمدرضا عباس‌زاده؛ بهزاد کاردان

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 105-134

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.64300

چکیده
  معاملات با اشخاص وابسته پدیده‌ای است که افزون بر اینکه رسوایی‌های اخیر مالی را بدان نسبت می‌دهند؛ می‌تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیران به جهت سرپوش گذاشتن بر روی این انتقال ثروت، به مدیریت سود اقدام کنند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه معامله با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ...  بیشتر