نقش رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27246

چکیده
  هدف این مطالعه ارزیابی سهم رشد بهره‌وری‌ کل ‌عوامل، نیروی‌کار و موجودی‌ سرمایه در رشد ارزش‌افزوده بخش غیرنفتی با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1342) و برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1386-1368) می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد نرخ رشد ...  بیشتر

اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته)

عباس شاکری؛ تقی ابراهیمی سالاری

دوره 16، شماره 29 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v16i29.27197

چکیده
  این مقاله با استفاده از مدل‌های رشد درون‌زای مبتنی بر تحقیق و توسعه، در سه نمونه کشورهای توسعه‌یافته، در حال‌توسعه و نیز نمونه متشکل از هر دو دسته کشورها، ابتدا تأثیر فعالیت‌های تحقیق و توسعه را بر رشد اختراعات مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به بررسی ارتباط حجم اختراعات به ثبت رسیده و رشد اقتصادی در نمونه‌های ذکر شده می‌پردازد. ...  بیشتر