بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه

علی فقه مجیدی؛ زهرا ضرونی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 225-250

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.50904

چکیده
  انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می‌تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده اقتصاد هر کشوری ایفا نماید. همچنین، انتخاب رژیم نرخ ارز نقش اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر انتخاب رژیم‌های ارزی در کشورهای در حال توسعه با درآمد ...  بیشتر

بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990-2010

منصور زراء نژاد؛ حسن فرازمند؛ علی فقه مجیدی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36348

چکیده
  اقتصاد کشورهای اسلامی همواره متأثر از تجارت و عوامل موثر بر آن بوده است. تاکنون مطالعه منسجمی در مورد اثرات پول مشترک بر تجارت در کشورهای اسلامی صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی اثرات پول مشترک بر 49 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در دوره 1990-2010 بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج ...  بیشتر