بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد سیستم بانکی کشور

زهره اسکندری پور؛ مرضیه اسفندیاری؛ نظر دهمرده؛ محمد حسن فطرس

دوره 29، پاییز و زمستان 1401 ، آذر 1401، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.77234.1205

چکیده
  با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی بنگاه‌ها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین‌رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک‌های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی ...  بیشتر

عوامل تعیین‌کنندۀ سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک‌پذیری

محمد حسن فطرس؛ مهدی فردوسی؛ سعید عیسی زاده؛ حمید سپهردوست

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.62055

چکیده
  در ایران نقش بازار پول (بانک­ها) در تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصادی به‌مراتب قوی­تر از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) است. طی دو دهۀ گذشته، سیستم بانکی در سراسر دنیا تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیرگذار بوده است. باوجوداین بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، ...  بیشتر

اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)

محمد حسن فطرس؛ علی دلایی میلان

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، ، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.50338

چکیده
  با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات‌ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌تواند در این خصوص به سیاست‌گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب ...  بیشتر

اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا

محمدحسن فطرس؛ حسین توکلیان؛ رضا معبودی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45774

چکیده
  اقتصاد ایران، در سال های اخیر افزایش تکانه های پولی و تورم فزاینده را تجربه کرده است. به همین علت، انتظار می رود تکانه پولی تاثیر مثبتی بر تورم دارد. براین اساس، پژوهش حاضر تاثیر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم را در کشور بررسی می کند. برای تجزیه و تحلیل تاثیر تکانه پولی بر رشد و تورم اقتصادی، از قاعده نرخ رشد پایه پولی در چارچوب تعادل ...  بیشتر

بررسی عدم تقارن نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، در دوره زمانی 1385-1358)

محمد حسن فطرس؛ رضا معبودی

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27274

چکیده
  این مقاله عدم تقارن رفتار نابرابری مخارج مصرفی و رفتار نابرابری درآمدی را بررسی و ارتباط میان توزیع مخارج مصرفی و نوسانات توزیع درآمدی را در خانوار های شهری ایران مطالعه می کند. با توجه به ارتباط درآمد و مخارج مصرفی، مقایسه نوسانات و پراکندگی های مخارج مصرفی که از طریق نوسانات و شوک های توزیع درآمد ایجاد می شوند، مفید است. جهت بررسی ...  بیشتر

A Study of Causality Relationship between GDP and Electricity Consumption in Iran during the Period 1967-2006 by Toda-Yamamoto Test

محمد حسن فطرس؛ منصوری منصوری؛ شعبانی شعبانی

دوره 15، شماره 25 ، مهر 1387

https://doi.org/10.22067/pm.v15i25.1817

چکیده
  Considering the close relationship between energy (including electricity) consumption and economic growth in the world economy the determination of the quantity and the quality of such a relationship within the Iranian economy could be helpful for the conception and definition of the electricity sector's policies. This article investigates the existence of Granger’s Causality relationship between electricity consumption and GDP of Iran during 1967-2006 and tries to determine the direction of this causality. For this purpose, we firstly survey the stationarity of electricity and GDP variables. ...  بیشتر