بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس

مصطفی سلیمی‌فر؛ زهرا شیرزور

دوره 17، شماره 31 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i31.27247

چکیده
  یکی از موضوعاتی که در دهه‌های اخیر در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث‌ها در این حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط می‌شود. اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس، هسته کارایی بازار می‌باشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسی در کارایی بازار دارد. یکی از نقش های سازمان ...  بیشتر

بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد

مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی‌فر؛ میثم طاهریان

دوره 17، شماره 34 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i34.27360

چکیده
  برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره‌وری درسال‌های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان‌ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت‌های مختلف به اجرا درآمده است. در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- ...  بیشتر