نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار

2 فردوسی مشهد

چکیده

این مقاله در مورد بررسی کارائی سیستم بانکی در طرح بنگاه های زود بازده و کارآفرین دربخش تعاون با
می باشد. پرسش تحقیق این است که آیا در اشتغالزایی بخش تعاون از طریق (DEA) استفاده ازمدل 2
اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک زود بازده و کار آفرین کارائی بانک های تجاری بیشتر است یا
بانک های تخصصی؟جهت پاسخ، نمونه ای مشتمل بر 9 بانک عامل استان اردبیل انتخاب و با استفاده ازروش(DEA)مدل فضای ،امکان تولید بازده به مقیاس ثابت،(CRS)بازده به مقیاس متغیر(VRS)ازده به مقیاس افزایشی،(IRS )بازده به مقیاس کاهشی(DRS)ومدل های بهینه سازی (ورودی محور و خروجی محور) کارآیی عملکرد بانک های عامل استان اردبیل محاسبه گردید.
نتایج مطالعه نشان می دهد با وجود بازدهی ثابت و متغیر و بازدهی افزایشی وکاهشی به مقیاس میانگین،
کارآیی بانک های تجاری ازبانک های تخصصی بیشتر بوده ومیانگین کارآیی سیستم بانکی با فرض وجود
بازدهی متغیربه مقیاس، بیشتراست .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Efficiency of Comercial and Specialized Banking System in Small and Medium Enterprises on the Development of Cooperation (Ardebil Province)

نویسندگان [English]

  • Hosein Asgari alouj 1
  • Nahid Maleki Nia 1
  • Azam Ghezelbash 2

چکیده [English]

This research is about the efficiency of the banking system in small and medium
enterprises on the development of cooperation with (DEA)4. The question of this
Research is that: is the efficiency of commercial banks more than specialized banks
in job creation of the cooperative sector through facility payment to small and
medium enterprises?To answer, a sample consisting of nine operating banks in Ardabil province was
selected and theix efficiency was calculated by using DEA method, constant returns
to scale (CRS)1, variable returns to scale (VRS)2, decreasixy returns to scale (IRS)3,
decrease returns to scale (DRS)4 models and optimization models (input shaft and
output shaft). The Survey results show the average efficiency of commercial banks
are more than specialized banks with constant returns to scale, variable returns to
scale, increasing returns to scale, decreasing returns to scale models. The average
efficiency of banking system with variable returns to scale are more than the
average efficiency of banking system with constant returns to scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium Enterprises (SME)
  • DEA
  • Efficiency