1. تعدیل مدل پیش بینی دستکاری سود با تاکید بر متغیر های محیطی و روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری

حسین عسگری آلوج؛ محمد رضا نیکبخت؛ غلامرضا کرمی؛ منصور مومنی

دوره 27، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22067/mfe.2021.68842.1028

چکیده
  سود یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی بوده و دستکاری سود هم یکی از چالشهای اساسی کارائی بازار می باشد که محققین اغلب برای پیش بینی دستکاری سود از داده های حسابداری استفاده می کنند درحالیکه داده های غیر حسابداری هم نقش بسزائی در پیش بینی دستکاری سود دارند.این پژوهش به توسعه مدل بنیش با متغیرهای غیر‎‌‌ حسابداری شامل عدم تقارن ...  بیشتر

2. پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه

ماشاا.. سالارپور؛ جعفر نجاری؛ سیدمحسن سیدآقاحسینی؛ محمود صبوحی

دوره 19، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/pm.v19i4.29317

چکیده
  اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضای جهانی آن که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. به همین دلیل نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف ...  بیشتر