نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهش های اقتصاد پولی، مالی    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
دکتر محمود هوشمند
۳۸۸۰۶۳۰۸ - ۰۵۱ - ۰۰۹۸   ۳۸۸۲۹۵۸۴- ۰۵۱ - ۰۰۹۸
مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد - دفتر مجله اقتصاد پولی، مالی

سال. ۲۳, شماره. ۱۲,(۱۳۹۵): دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی پاییز وزمستان ۱۳۹۵


فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران 
  محمدعلی متفکر آزاد ; سید جمال الدین محسنی زنوزی ; امید محمدقلی پور تپه 1-18
  بازدید: 86
  تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران 
  محمدرضا لطفعلی پور ; سمیه گلدی پور ; امید آریان 19-44
  بازدید: 54
  ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی 
  ابوالفضل شاه آبادی ; یونس سلمانی ; سید آرش ولی نیا 45-63
  بازدید: 60
  بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران 
  مهدی امیدفر ; مهدی مرادی 64-90
  بازدید: 42
  تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کمبود دارایی های مالی در ایران 
  شهرام فتاحی ; کیومرث سهیلی ; سارا لرستانی 91-110
  بازدید: 62
  اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) 
  محمد حسن فطرس ; علی دلایی میلان 111-134
  بازدید: 44
  تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران 
  کریم اسلاملوئیان ; زهرا خسروی 135-160
  بازدید: 66
  توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم 
  محمد رسول چوپانی ; فرزانه نصیرزاده ; مهدی صالحی 161-188
  بازدید: 42
  بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت) 
  صادق بافنده ایمان دوست ; زهرا شاطریان ; سیدمحمد فهیمی فرد 189-216
  بازدید: 39
  ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین 
  مصطفی کریم زاده 217-234
  بازدید: 53
  بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص 
  عباسعلی لطفی 235-268
  بازدید: 45