مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 17 شماره 34 (1389): دانش و توسعه عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران
( محمود هوشمند ; محمد دانش نیا ; زهرا عبدالهی ; زهره اسکندری پور )
237 چکیده   PDF
دوره 17 شماره 34 (1389): دانش و توسعه جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری )با نگاهی به قانون مجازات اسلامی‌بخش جرایم رایانه‌ای(
( عبدالرضا جوان جعفری )
182 چکیده   PDF
دوره 17 شماره 33 (1389): دانش و توسعه مفهوم و آثار بطلان‌نسبی
( سعید محسنی ; سید محمد مهدی قبولی درافشان )
151 چکیده   PDF
دوره 16 شماره 29 (1389): دانش و توسعه برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران
( عنایت‌الله فخرایی ; سید امین منصوری )
97 چکیده   PDF
دوره 20 شماره 5 (1392): اقتصاد پولی، مالی برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی
( منصور خلیلی عراقی ; حسین عباسی نژاد ; یزدان گودرزی فراهانی )
94 چکیده   PDF
دوره 23 شماره 11 (1395): دوفصلنامه اقتصادپولی،مالی بهاروتابستان 1395شماره11 بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی
( مهدی خداپرست مشهدی ; محمدعلی فلاحی ; ناهید رجب زاده مغانی )
75 چکیده   PDF
دوره 18 شماره 2 (1390): اقتصاد پولی، مالی مدل‌سازی نوسانات (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
( علی تك روستا ; حبیب مروت ; حسین تک روستا )
74 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 9 (1394): اقتصاد پولی ومالی بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از مدل تصیح خطا(VECM) و علیت گرنجر
( محمد رضایی ; علیرضا باستانی )
69 چکیده   بدون عنوان
دوره 17 شماره 34 (1389): دانش و توسعه بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده‌های بانکی(با تاکید برنرخ سود اوراق مشارکت:1367-1387)
( عبدالعلی منصف ; نسرین منصوری )
66 چکیده   PDF
دوره 17 شماره 31 (1389): دانش و توسعه بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس
( مصطفی سلیمی‌فر ; زهرا شیرزور )
64 چکیده   PDF