مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر خطای پیش‌بینی هزینه‌های بودجه دولت:مطالعه‌ی موردی بودجه ایران طی دوره 1396-1360

میثم پاشایی؛ مهدی فتح آبادی

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.77014.1196

چکیده
  بودجه دولت بزرگترین و مهم‌ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش‌بینی می‌شود. متاسفانه خطای پیش‌بینی در هزینه‌ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال‌های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش‌بینی هزینه‌های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی مالی
تاثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی استان ها: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

سعید رحیمی؛ پروانه سلاطین؛ محمود محمودزاده؛ مسعود صوفی مجید پور

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.78796.1235

چکیده
  در این‌ مطالعه‌ به‌ بررسی‌ تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی‌ 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی‌ فضایی‌ پرداخته ‌شده است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد مدل ها نشان داد که‌ نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بانک
طراحی الگوی اولویت بندی متقاضیان اعتبار اسنادی ریالی: راهکار توسعه خدمات اعتباری در بانک صادرات ایران

محمد حسین هادوی؛ بهروز قاسمی؛ سهیل سرمد سعیدی

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.80623.1275

چکیده
  در شرایط کنونی کشور، تحقق سیاست های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تامین مالی نیازهای بخش های واقعی و مولد اقتصاد به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی بیش از گذشته اهمیت یافته است، لذا بهره گیری از راهکارهایی که بتواند در شرایط تورمی کنونی اقتصاد، پاسخگوی تقاضای روز افزون خدمات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بورس
اثر میانجی بیش‌اعتمادی مدیران در رابطه بین سوگیری اِسنادی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

امین ناظمی؛ شاهرخ شیدایی

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.82897.1308

چکیده
  سوگیری اسنادی به این امر اشاره دارد که افراد در معرض سوگیری اسنادی، موفقیت‌هایشان را به ویژگی‌های ذاتی مانند استعداد و بصیرت نسبت می‌دهند، درحالی‌که ریشه شکست‌های خود را در عوامل بیرونی مثل بداقبالی می‌دانند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر میانجی بیش‌اعتمادی مدیران در رابطه بین سوگیری اِسنادی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازارهای سرمایه
بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی

عبدالرسول رحمانیان کوشککی؛ فائزه نظری

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.80803.1278

چکیده
  هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی
تحلیل اهمیت - عملکرد خط مشی‌های اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بانکداری اسلامی

رضا خلیل لو؛ مهدی عبدالحمید؛ علی رضاییان

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.82590.1309

چکیده
  در پژوهش حاضر به تحلیل خط مشی های اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. در بخش کیفی، مقالات چاپ‌شده از سال 2000 تا 2020 در پایگاه‌های معتبری داخلی و خارجی در حوزه بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل مقالات، از رویکرد فراترکیب و روش هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 23 نفر از خبرگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بانک
اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره

سیمین راجی زاده

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.80993.1280

چکیده
  میزان قدرت مدیرعامل برای تصمیم‌گیری‌های کلان یک سازمان می‌تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از گزارشات هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و صورت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی
بررسی همبستگی شرطی پویا بین نفت خام و بیت کوین با تاکید بر کووید-19

مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی؛ مهران عباس زاده

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.81726.1293

چکیده
  بازار جهانی نفت خام پس از شیوع ویروس کووید-19 در دسامبر ۲۰۱۹، رکود قابل‌توجهی را تجربه نموده ‌است. با توجه به این که قابلیت پناهگاه امن بودن دارایی ها، طی سال‌های اخیر به یک موضوع موردعلاقه در میان محققان تبدیل‌شده است، پژوهش حاضر به طور تجربی همبستگی‌های متغیر با زمان بین بازارهای بیت کوین و نفت را طی دوره زمانی 2021-2014 (به صورت روزانه) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی
ارزیابی عملکرد صندوق پالایشی: بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها

سید عبداله رضوی؛ سید محمد جوادی

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.80549.1273

چکیده
  صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از ابزار مناسب جهت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بوده که از طریق متنوع سازی ترکیب دارایی‌ها، ریسک را مدیریت می‌نمایند. صندوق پالایشی یکم در سال 1399 توسط دولت عرضه شد. بر اساس نظریات اقتصادی انتظار می‌رفت قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق از ارزش دارایی‌های موجود در آن صندوق بیشتر باشد، اما به دلایل ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد پولی مالی
بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر تورم (شواهدی از کشورهای در حال توسعه آسیا)

محمدطاهر احمدی شادمهری؛ فریبا عثمانی؛ مهدی چشمی

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.74070.1145

چکیده
  امروزه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه تورم فزاینده است. از طرفی، وضعیت سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ناپایدار است. علاوه بر این، با ظهور و رشد تکنولوژی‌های جدید و محصولات پیچیده، اثرات و چگونگی تاثیرگذاری تغییر ساختارهای جدید بر نرخ تورم مبهم است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر نرخ تورم در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی مالی
پیش بینی قیمت ارز دیجیتال با استفاده از شبکه های عصبی Gru

میلاد اسدپور؛ علیرضا رضائی

دوره 30، پاییز و زمستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.73643.1133

چکیده
  اقتصاد و پیش‌بینی شاخص‌های آن یکی از ارکان اصلی و تاثیرگذار در زندگی هر فردی است و می‌تواند زمینه ساز برتری افراد و دولت‌ها نسبت به سایرین باشد در نتیجه پیش‌بینی شاخص‌ها همواره یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران است. از طرفی با ظهور رمزارزها و افزایش ارزش قیمتی آن‌ها سرمایه گذاری بسیاری در این زمینه ...  بیشتر