مقاله پژوهشی
بررسی اثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر نوسانات رشد اقتصادی ایران

سید رضا پورنقی؛ احمد جعفری صمیمی؛ فرید عسکری؛ فرزانه خلیلی

دوره 28، بهار و تابستان 1400 ، شهریور 1400، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.74515.1155

چکیده
  چکیده تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بی­ثباتی در رشد اقتصادی می­تواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن‌ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاست­های تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بی­ثباتی رشد ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تأثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک‌های منتخب خصوصی و دولتی در ایران

ساره درافشانیان؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی حسین صمدی

دوره 28، بهار و تابستان 1400 ، شهریور 1400، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22067/mfe.2021.16455.0

چکیده
  چکیدهثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک‌هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به‌کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب طی سال‌های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاین­رو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک‌ها، ارتباط میان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توسعه مدل پیش‌بینی دستکاری سود با روش ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم های کیهان شناسی

ناهید مالکی نیا؛ رضا تهرانی؛ اکبر عالم تبریز؛ میر فیض فلاح شمس

دوره 28، بهار و تابستان 1400 ، شهریور 1400، صفحه 57-86

https://doi.org/10.22067/mfe.2021.71593.1099

چکیده
  چکیدهافزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال‌های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار‌های سرمایه شده است. به همین علت پیش‌بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه‌یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر‌های نظام راهبری شرکتی مشتمل ...  بیشتر

پژوهشی
کانال‌های انتقال آثار سیاست‌های پولی بر تورم در اقتصاد ایران با رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری

سمیرا زارعی نژاد؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی

دوره 28، بهار و تابستان 1400 ، شهریور 1400، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.68688.1027

چکیده
  چکیده مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می‌کند. سیاست پولی مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال‌های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه نقش شاخص های هزینه ای ثبات بودجه ای بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران

علی رسولی زاده ئی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ مجید افشاری راد

دوره 28، بهار و تابستان 1400 ، شهریور 1400، صفحه 105-136

https://doi.org/10.22067/mfe.2021.70314.1069

چکیده
  چکیدهتوسعه سیستم مالی، پیش‌شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون­های توسعه مالی است و یکی از مهم­ترین آن‌ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران­های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه­مند با ساختار بودجه با ثبات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فرضیه زندگی مسکوت و نظریه فیلتر در صنعت بانکداری ایران

زهرا شیرزور علی ابادی؛ سکینه اسلامی گیسکی

دوره 28، بهار و تابستان 1400 ، شهریور 1400، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.71410.1096

چکیده
  چکیده سودآوری یکی از اهداف اصلی بانک‌ها و همچنین عامل اصلی ریسک‌پذیری بانک‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های نوین تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 17 بانک برای دوره زمانی 1397-1388 به بررسی اثر سرمایه انسانی و رقابت بر سودآوری می‌پردازد. شواهد به دست آمده از شاخص رقابت لرنر تعدیل یافته نشان می‌دهد که میزان ...  بیشتر