پژوهشی
تحلیل ارتباط بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی

نیما محمدنژاد؛ محمدحسن فطرس؛ محمدرضا معصومی

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.41270

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی اهمیت اعتبارات بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در ادبیات مربوطه اعتبارات بانکی می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد و به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته در ایران، چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اهمیت می‌یابد. در اکثر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع از روش‌های متعارف ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی آثار نـامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون

شهاب متین؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمدعلی فلاحی

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.39350

چکیده
  یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه‌های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به‌عنوان دریافت‌کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه‌های ...  بیشتر

پژوهشی
آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران

فیروز فلاحی؛ خلیل جهانگیری

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.40535

چکیده
  هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران

سیده زهرا شاکری؛ مسعود همایونیفر؛ محمدعلی فلاحی؛ سعید شعرباف تبریزی

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.21798

چکیده
  در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی‌که بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه ...  بیشتر

پژوهشی
تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران

مهدی ادیب پور؛ مریم الهامی

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.36597

چکیده
  هدف پژوهش حاضرT بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول در ایران طی دورة (1)1367- (4)1387 است. بدین منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه و سپس متغیر مذکور به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم (به‌عنوان متغیری برای در نظر گرفتن هزینه فرصت نگه‌داری پول) ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی

تقی ابراهیمی سالاری؛ سید مهدی نعمتی خیرآبادی

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.25534

چکیده
  طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند اعطای یارانه‌ها می‌انجامد. گسترش تعهدات دولت در عرصه‎های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. مالیات یکی از اهرم‌های ...  بیشتر

پژوهشی
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

حسین رضائی؛ حسین شریفی رنانی؛ سعید دایی کریم زاده؛ مریم میرفتاح

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.28426

چکیده
  جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانی‌شدن محسوب می‌شود. تحقیقات اخیر بر ‌روی نرخ ارز، اهمیت آن را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم ‌خارجی (FDI) نشان می‌دهد. اگرچه نرخ ارز و FDI به‌طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی (واسطه -های مالی) با توجه به الگوهای توسعه‌سازمانی (موردمطالعه: بانک های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی)

حسین تک روستا؛ علیرضا خوارکیان

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.34865

چکیده
  خصوصی‌سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به‌درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی‌که به‌درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی ...  بیشتر

پژوهشی
عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران)

زهرا کریمی موغاری؛ حسین اسدی گرجی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.22570

چکیده
  این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه‌های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می‌پردازد. داده‌های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال‌های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند، استخراج و برای ارزیابی داده‌ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی میزان تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در استان خراسان رضوی

سید حسین حسینی؛ زهره اسکندری پور

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.46549

چکیده
  گسترش و تنوع فعالیت‎های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت‎ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه‎های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی ...  بیشتر