پژوهشی
اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا

محمدحسن فطرس؛ حسین توکلیان؛ رضا معبودی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45774

چکیده
  اقتصاد ایران، در سال های اخیر افزایش تکانه های پولی و تورم فزاینده را تجربه کرده است. به همین علت، انتظار می رود تکانه پولی تاثیر مثبتی بر تورم دارد. براین اساس، پژوهش حاضر تاثیر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم را در کشور بررسی می کند. برای تجزیه و تحلیل تاثیر تکانه پولی بر رشد و تورم اقتصادی، از قاعده نرخ رشد پایه پولی در چارچوب تعادل ...  بیشتر

پژوهشی
اثر شوک‏‏های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

علی حسن زاده؛ مهران کیانوند

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، صفحه 30-61

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45852

چکیده
  چکیده با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد‏های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر‏کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک‏‏های نفتی بر تغییرات مهم‏ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران یعنی شاخص کل قیمتی می‏باشد. بدین منظور از داده‏های ماهانه از 1370:1 تا 1390:9(1991:4 تا 2011:12) استفاده گردید. ...  بیشتر

پژوهشی
رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیسTOPSIS))

علیرضا عرفانی؛ مرضیه همتی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، صفحه 44-62

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45856

چکیده
  چکیده با توجه به نقش بی بدلیل بانک ها در چرخه اقتصادی کشورها و دسترسی سهل تر به آن، نسبت به سایر منابع و با توجه به جاذبه های استان سمنان برای سرمایه گذاری و کمبود منابع بانکی در استان، شناسایی و رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص آن در بین بخش-های مختلف اقتصادی حائز اهمیت می باشد. به همین‏منظور ...  بیشتر

پژوهشی
ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران

محمود هوشمند؛ سید حامد حسینی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، صفحه 85-106

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45858

چکیده
  چکیده نیاز روزافزون انسان به انرژی، همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و دولت‏ها جهت تأمین این نیاز‏ها از طریق منابع مختلف انرژی برنامه ریزی می نمایند. امروزه علی رغم اهمیت منابع فسیلی در تأمین مصارف مختلف انرژی، عوامل مختلفی چون پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع فسیلی، محدودیت این منابع، افزایش احتمالی قیمت ...  بیشتر

پژوهشی
تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین صادقی؛ پریسا رحیمی؛ یونس سلمانی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، صفحه 107-127

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45860

چکیده
  چکیده درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی بازار سرمایه ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازدهی سالانه صندوق‏‏های سرمایه‏گذاری مشترک

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ آلبرت بغزیان؛ مهدی آزادواری

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، صفحه 128-152

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45861

چکیده
  چکیده بازار‏های مالی در دهه‌‏های اخیر با تحولات چشم‌گیری مواجه شده‌اند. با پیدایش واسطه‌‏های مالی و ابزار‏های مالی جدید به تدریج از نقش انحصاری واسطه‌‏های مالی خاص و به ویژه بانک‌‏ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه‌‏هایی چون صندوق ‏های سرمایه ‏گذاری مشترک و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذاری با سرمایه‏ی متغیر، ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی و پیش‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data

تقی ابراهیمی سالاری؛ سید محمد فهیمی فرد؛ حنیف خیرخواه

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، صفحه 153-174

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45863

چکیده
  چکیده در این مطالعه به بررسی و پیش بینی مقایسه‏ای عملکرد شبکه بانکی کشور (متشکل از 14 بانک) با مدل‏های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور در ابتدا با مدل شبکه عصبی کوهنن (Kohonen)، بانک‏های مورد بررسی به دو دسته با عملکرد بالا و با عملکرد پایین تقسیم شده است، سپس با استفاده از خروجی مدل شبکه عصبی کوهنن، نسبت‏های مالی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی اهمیت استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکت‏ها

محمدجواد ساعی؛ محمدعلی باقرپور ولاشانی؛ سید ناصر موسوی بایگی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، صفحه 175-201

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45864

چکیده
  چکیده در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1603 مشاهده، دردوره 1380 تا 1387 به بررسی معنی‌داری تفاوت مبلغ ارائه اولیه و تجدید ارائه اقلام سود و زیان و سود (زیان) انباشته و هم‏چنین اهمیت استفاده از اطلاعات مالی تجدید ارائه شده در مدل‌های تصمیم‌گیری پرداخته شده و در این راستا، بررسی پژوهش حاضر به مدل پیش‌بینی سود اسلوان و مدل رتبه‌بندی شرکت‌‏‏ها ...  بیشتر

پژوهشی
اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش پتروشیمی ایران (رهیافت مارکوف سوئیچینگ)

محمدمهدی برقی اسگویی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، صفحه 202-231

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45865

چکیده
  چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات محصولات بخش پتروشیمی ایران طی دوره ی 1389-1349 است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل (1و0)EGARCH تخمین زده شده است و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی سوئیچینگ مارکوف، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات محصولات بخش پتروشیمی ایران ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات دو جانبه ایران و ترکیه با استفاده از روش ARDL

مصطفی کریم زاده

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، صفحه 232-258

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45872

چکیده
  چکیده در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد بین الملل، جریان تجارت دو جانبه و الگوسازی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. تشکیل ادغام اقتصادی در شکل های مختلف مناطق آزاد تجاری، اتحادیه های گمرکی، بازار های مشترک و در نهایت اتحادیه های اقتصادی حاکی از اهمیت این موضوع می باشد. با توجه به اینکه ترکیه به عنوان یکی از عمده ترین شرکاء تجاری ایران ...  بیشتر

پژوهشی
کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران

سید رضا حقی؛ احمد صباحی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، صفحه 259-286

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45873

چکیده
  چکیده نظام ملی نوآوری کارامد از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی و رشد اقتصادی کشور‏های پیشرفته است که دست یابی به این مهم توسط کشور‏های در حال توسعه نظر به برخورداری از فرصت ‏ها و توانمندی-‏های ملی فراوان، با ضعف ‏ها و تهدید‏های بسیاری نیز مواجه می باشد. هدف از تحقیق حاضر تدوین و اولویت بندی راهبرد‏های بهبود نظام ملی نوآوری کشور به ...  بیشتر